SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

PTG - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/09/19 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
20/09/19 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2562
13/08/19 19:52 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13/08/19 19:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13/08/19 19:51 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
27/06/19 18:54 แจ้งการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
23/05/19 07:51 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
14/05/19 19:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14/05/19 19:50 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
14/05/19 19:50 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
30/04/19 18:55 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
23/04/19 18:25 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
19/04/19 19:41 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่