SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SFP - บริษัท อาหารสยาม จำกัด(มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/05/22 18:10 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
18/05/22 17:41 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 08:32 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 07:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 07:44 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)  
17/05/22 07:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
11/02/22 20:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
11/02/22 20:32 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
11/02/22 20:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
11/02/22 20:28 แจ้งการทำสัญญาเช่าที่ดินปลูกสับปะรดของบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
04/02/22 17:17 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565
25/01/22 17:49 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22/12/21 22:26 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 30 ประจำปี 2565 และรายงาน ประจำปี 2564 ขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
22/12/21 22:18 แจ้งต่อวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
26/11/21 17:28 แจ้งการทำสัญญาเช่าที่ดินปลูกสับปะรดกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และแจ้งการเพิ่มทุนบริษัทย่อย (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่