SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SGF - บริษัท เอสจีเอฟ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/05/22 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/22 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
13/05/22 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 17:03 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัท
05/05/22 17:35 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
29/04/22 17:01 มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/03/22 19:41 แจ้งการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซด์ของบริษัท
17/03/22 17:07 แจ้งมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งดจ่ายเงินปันผล และการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท
25/02/22 17:00 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
25/02/22 17:00 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/22 17:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
14/02/22 17:03 แต่งตั้งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
02/02/22 12:30 กรรมการตรวจสอบลาออก
31/01/22 13:14 กรรมการลาออก
28/01/22 17:02 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่