SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SICT - บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/09/21 17:06 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
17/08/21 20:01 ที่ SICT 015-2564_การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
17/08/21 20:00 การรับรองการได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) กลุ่ม 2
11/08/21 20:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 19:45 แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) กลุ่ม 2
11/08/21 19:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 19:39 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 19:37 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
29/07/21 19:48 ชี้แจง Trading Alert List
29/07/21 17:51 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29/07/21 17:29 Trading Alert List Information
29/07/21 17:17 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
23/07/21 18:53 การรับรองการได้หุ้นจากการเข้าร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
23/07/21 18:42 แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) (แก้ไขเพิ่มเติม)
25/06/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่