SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SKE - บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 17:09 แจ้งวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SKE-W1)
17/05/22 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 17:01 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 17:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
10/05/22 13:17 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
05/05/22 19:12 แจ้งต่อวาระกรรมการตรวจสอบ F24-1
28/04/22 08:33 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่ม Template)
27/04/22 17:11 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
18/04/22 17:58 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
18/04/22 07:10 การแก้ไขรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565
14/03/22 08:12 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุน และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (เพิ่ม Template)
11/03/22 20:50 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเพิ่มทุน และการแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/02/22 07:16 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
28/02/22 07:15 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28/02/22 07:15 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่