SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
04/10/21 17:08 กำหนดการใช้สิทธิของ SONIC-W1
04/10/21 12:59 แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ คร้ังที่ 1 (SONIC-W1)
01/10/21 18:00 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
13/08/21 07:31 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 07:31 รายงานการได้มาซึ่งสินทรัพย์
13/08/21 07:30 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 07:29 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
20/07/21 17:16 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 6 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564
12/05/21 17:37 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/21 17:37 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 17:36 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
05/05/21 08:22 สรุปข้อสนเทศ SONIC-W1
05/05/21 08:07 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SONIC-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 6 พฤษภาคม 2564
30/04/21 17:35 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23/04/21 17:47 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่