SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SONIC - บริษัท โซนิค อินเตอร์เฟรท จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
11/11/20 20:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
11/11/20 19:58 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
06/11/20 17:33 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
30/10/20 18:06 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SONIC_WA (F53-5) (แก้ไขเทมเพส)
29/10/20 18:10 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ กรรมการและพนักงาน (F53-5) 1st
28/08/20 17:17 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2
11/08/20 17:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11/08/20 17:22 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
11/08/20 17:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
24/07/20 12:41 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ครั้งที่ 4 สิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
22/07/20 12:40 แจ้งวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ประจำปี 2563 ของบริษัท
12/05/20 18:21 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12/05/20 18:20 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12/05/20 18:19 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
07/05/20 19:56 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่