SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/11/21 18:05 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09/11/21 18:04 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
09/11/21 18:04 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
01/10/21 08:32 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 คำถาม และชื่อกรรมการล่วงหน้า
15/09/21 17:46 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย(แก้ไข)
14/09/21 18:55 เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันกรณีให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทย่อย
10/08/21 17:53 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/21 17:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 17:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 17:49 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/05/21 18:36 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11/05/21 18:35 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/05/21 18:35 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
29/04/21 18:00 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
21/04/21 19:27 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่