SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SQ - บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 06:40 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 06:39 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
12/05/22 06:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
06/05/22 18:19 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
22/04/22 18:32 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04/04/22 17:00 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
14/03/22 18:12 การแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
25/02/22 06:50 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
25/02/22 06:48 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
25/02/22 06:46 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
24/01/22 08:44 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
17/12/21 07:36 แจ้งวันหยุดของบริษัทประจำปี 2565
12/11/21 07:42 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 07:41 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 07:38 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่