SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

STA - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
23/12/21 17:11 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
01/12/21 17:32 กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้
09/11/21 12:33 รับรองงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (แก้ไข)
08/11/21 20:34 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
08/11/21 19:56 รับรองงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
08/11/21 19:20 รับรองงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
08/11/21 19:18 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08/11/21 19:17 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
25/10/21 17:23 การได้รับใบอนุญาตในการปลูกพืชกัญชง
10/08/21 19:15 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่งตั้ง CEO และ อนุมัติรายการเกี่ยวโยง
10/08/21 18:59 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 18:48 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 18:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 17:58 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 17:57 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่