SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SUPER - บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/12/21 20:35 แจ้งความคืบหน้าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม
16/12/21 08:28 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย - แก้ไข
15/12/21 20:49 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
15/12/21 20:47 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย
15/12/21 18:35 แจ้งการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัท คีย์แมนวินด์เพาวเวอร์ จำกัด
08/12/21 17:07 การลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับมหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 14 เมกะวัตต์
18/11/21 13:17 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท - แก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูล
15/11/21 20:48 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ "บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด"
15/11/21 20:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 20:47 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นในบริษัทย่อยของบริษัท
15/11/21 20:46 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
15/11/21 20:46 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
01/11/21 17:17 แจ้งการออกและเสนอขายหุ้นกู้บริษัทรุ่นที่ 2/2564
29/10/21 20:46 การจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม จำนวนร 50 เมกกะวัตต์
10/08/21 07:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่