SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

SVT - บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 20:46 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 18:19 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 18:18 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
03/05/22 17:10 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
20/04/22 17:04 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08/04/22 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
15/03/22 17:25 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) และนโยบายป้องกันของโรคไวรัสโคโรนา 2019
23/02/22 21:29 แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
23/02/22 19:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23/02/22 19:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23/02/22 19:21 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
23/02/22 18:06 แจ้งกาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 (E-AGM) และการจ่ายเงินปันผล
23/02/22 18:04 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23/02/22 18:01 แจ้งแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
04/02/22 17:53 แจ้งการลาออกของกรรมการ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่