SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TAE - บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/12/21 17:58 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯประจำปี 2565
30/11/21 17:32 การแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
09/11/21 08:56 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
09/11/21 08:55 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
09/11/21 08:53 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
29/09/21 12:50 การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า
19/08/21 17:16 แจ้งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10/08/21 12:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10/08/21 12:37 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/08/21 12:35 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 08:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 08:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/21 08:49 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/05/21 17:11 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
22/04/21 19:42 แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่