SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
07/01/22 08:13 แจ้งผลการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
10/11/21 17:08 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
10/11/21 17:04 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10/11/21 17:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/10/21 17:03 การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
19/08/21 09:04 ชี้แจงข้อเท็จจริงจากข่าวที่ปรากฎตามสื่อ
11/08/21 17:03 จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11/08/21 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11/08/21 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/08/21 17:02 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
12/05/21 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 17:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
21/04/21 17:03 แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้หุ้นประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08/04/21 17:03 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่