SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TASCO - บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 6 เดือน
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/11/18 17:25 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13/11/18 17:25 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13/11/18 17:23 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)  
12/10/18 08:31 หุ้นเพิ่มทุนของ TASCO เริ่มซื้อขายวันที่ 16 ตุลาคม 2561
04/10/18 17:10 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W4 และ ESOP-w5 (F53-5)
01/10/18 08:39 การให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 และส่งคำถามล่วงหน้า
10/08/18 17:55 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10/08/18 17:47 การต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและรายงานรายการที่เกี่ยวโยงกันในการเช่าอาคารสำนักงาน
10/08/18 17:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10/08/18 17:42 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10/08/18 17:32 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
31/07/18 08:47 ความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ถังเก็บน้ำมันดิบจำนวน 3 ถังของบริษัท Kemaman Bitumen Company Sdn. Bhd. ("KBC")
18/07/18 17:11 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
13/07/18 08:32 หุ้นเพิ่มทุนของ TASCO เริ่มซื้อขายวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
11/07/18 17:24 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W4 และ ESOP-W5 (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่