SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TGH - บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
25/11/21 08:38 แจ้งความคืบหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นสำคัญของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
15/11/21 08:38 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 21:10 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/21 21:10 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
12/11/21 21:09 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
04/10/21 19:04 แจ้งกรรมการลาออก
27/09/21 13:24 การขายหุ้นสามัญในบริษัทย่อยให้กับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน
27/09/21 08:37 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
23/09/21 18:10 แจ้งความคืบหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นสำคัญของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
13/08/21 07:04 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11/08/21 22:14 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
11/08/21 22:11 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
27/07/21 08:39 แจ้งความคืบหน้าแผนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นสำคัญของ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
05/07/21 08:04 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด (เพิ่มเติม)
01/07/21 21:26 การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท มี อินโนเวชั่น เซอร์วิส จำกัด
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่