SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TH - บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/10/21 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
31/08/21 18:11 แจ้งบริษัทย่อยทางอ้อมทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์ในหนี้ด้อยคุณภาพกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
27/08/21 17:10 แจ้งบริษัทย่อยทางอ้อมทำสัญญาซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ด้อยคุณภาพกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
19/08/21 12:48 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
17/08/21 12:33 ชี้แจ้งการแก้ไขตัวเลขงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564
16/08/21 22:21 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)
16/08/21 22:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564 (แก้ไข)
16/08/21 22:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)(แก้ไข)  
16/08/21 20:08 แจ้งแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี่
16/08/21 18:10 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
16/08/21 18:10 ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
16/08/21 18:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
06/08/21 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
29/07/21 08:50 บริษัทย่อยทางอ้อมเข้าร่วมประมูลสินทรัพย์
14/07/21 17:08 แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่