SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

THCOM - บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/01/21 17:19 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
29/12/20 08:40 ชี้แจงข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์ซื้อขายหลักทรัพย์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
25/12/20 17:41 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
12/11/20 12:35 ชี้แจงกรณีข้อเรียกร้องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับดาวเทียมไทยคม 5
06/11/20 17:23 แจ้งข้อพิพาทของบริษัทเรื่องดาวเทียมไทยคม 5
04/11/20 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/11/20 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
04/11/20 17:02 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
25/09/20 17:24 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (แก้หัวข้อข่าว)
25/09/20 17:11 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
05/08/20 19:05 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
05/08/20 19:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
05/08/20 19:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
05/08/20 18:59 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
22/07/20 17:35 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่