SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TIDLOR - บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
19/11/21 08:22 ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงหมายเหตุประกอบงบการเงินภาษาอังกฤษงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2564
16/11/21 17:29 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 (แก้ไข)
15/11/21 20:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 20:02 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 20:00 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/11/21 17:17 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
13/08/21 21:09 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 21:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 21:08 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
29/07/21 12:30 รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
11/06/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2564
09/06/21 08:34 การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน
13/05/21 20:11 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/05/21 20:11 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13/05/21 20:10 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่