SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
09/12/20 08:30 หุ้นเพิ่มทุนของ TKT เริ่มซื้อขายวันที่ 14 ธันวาคม 2563
04/12/20 18:03 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
26/11/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
25/11/20 17:02 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (แก้ไขการคำนวณราคาตลาด)
25/11/20 08:29 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วจากการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
25/11/20 08:16 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
12/11/20 19:33 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12/11/20 19:31 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/11/20 19:27 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)  
09/11/20 12:33 การกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ที.ไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด
05/11/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 04 พฤศจิกายน 2563
03/11/20 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 02 พฤศจิกายน 2563
02/11/20 17:37 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
30/10/20 08:41 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
21/10/20 18:59 แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่