SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TKT - บริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/19 17:04 แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2562 เพิ่มเติม
13/05/19 19:30 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
13/05/19 19:27 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
13/05/19 19:25 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)  
13/05/19 19:24 แจ้งมติรับรองงบการเงินไตรมาสหนึ่ง ประจำปี 2562
22/04/19 13:03 การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์บริษัท
10/04/19 18:27 แจ้งมติแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
10/04/19 18:23 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25/03/19 17:10 รายงานรายการเกี่ยวโยงกันในการเช่าอาคารสำนักงาน
13/03/19 17:10 ประกาศวันหยุดพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปี 2562
12/03/19 13:01 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
11/03/19 17:31 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
06/03/19 17:25 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28/02/19 13:10 กำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF File)
27/02/19 20:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่