SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRC - บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/09/21 12:38 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
06/09/21 18:19 การได้รับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย บ.ตำหนัง - แยกโคกเคียน ตอน 1
24/08/21 17:17 รายงานข้อมูลและแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ TRC ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
16/08/21 18:11 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation)
16/08/21 08:10 แจ้งการการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนในบริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด และการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
13/08/21 19:45 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 19:34 แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
13/08/21 18:50 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
13/08/21 18:47 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
07/07/21 07:39 การได้รับ LOI BAPT2 Combined Cycle Cogeneration Plant Project และ BAPT3 Combined Cycle Cogeneration Plant Project มูลค่ารวม 154.80 ล้านบาท
28/05/21 18:23 รายงานข้อมูลและแนวทางการดำเนินการแก้ไข กรณีหลักทรัพย์ TRC ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C"
28/05/21 18:23 การเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ
19/05/21 18:47 กำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ครั้งที่ 3/2564
14/05/21 19:16 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
14/05/21 19:09 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่