SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRUBB - บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
13/08/20 13:34 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)-แก้ไข 2
13/08/20 13:23 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)-แก้ไข
13/08/20 13:07 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/20 13:07 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13/08/20 13:07 แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่หมดวาระ
13/08/20 13:06 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)  
29/07/20 17:16 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
23/07/20 12:52 แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2563 ของบริษัท
10/07/20 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
24/06/20 17:52 การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563
05/06/20 08:59 การอนุมัติในหลักการการนำหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
05/06/20 07:11 การอนุมัติในหลักการการนำหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
04/06/20 18:45 การอนุมติในหลักการการนำหุ้นของบริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14/05/20 17:16 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
14/05/20 17:15 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)  
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่