SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TRUBB - บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/11/19 17:52 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
12/11/19 17:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12/11/19 17:12 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12/11/19 17:08 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
04/11/19 17:15 แจ้งการลาออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง
14/08/19 08:38 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13/08/19 20:24 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13/08/19 20:24 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
13/08/19 20:23 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)  
08/07/19 17:13 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทของ TRUBB
05/07/19 12:36 ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเปลี่ยนแปลงตราประทับ, หนังสือบริคณห์สนธิ, ข้อบังคับบริษัท และอำนาจลงนามกรรมการบริษัท
22/05/19 17:17 แจ้งแก้ไขวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัท
14/05/19 17:03 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14/05/19 17:03 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14/05/19 17:03 แต่งตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่