SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TSE - บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
14/08/18 17:47 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14/08/18 17:46 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14/08/18 17:44 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)  
23/05/18 17:35 หุ้นเพิ่มทุนของ TSE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (แก้ไข)
23/05/18 08:48 หุ้นเพิ่มทุนของ TSE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
21/05/18 12:42 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
11/05/18 18:00 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11/05/18 17:59 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11/05/18 17:58 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)  
09/05/18 18:38 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
02/05/18 08:34 ชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีการร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รวม 8 โครงการ รวม 176.72 เมกะวัตต์ที่ประเทศญี่ปุ่น กับ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้
27/04/18 12:46 ขอแจ้งยกเลิกการร่วมลงทุนในโครงการโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
27/04/18 12:45 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
26/04/18 17:30 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
26/04/18 08:35 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ทีเอสอี โอเวอร์ซีส์ กรุ๊ป จำกัด
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่