SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TVT - บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
12/05/22 07:35 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/22 07:35 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12/05/22 07:34 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
09/05/22 20:44 เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ทางเว็บไซต์บริษัท
26/04/22 20:23 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
04/04/22 18:27 แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุม
30/03/22 21:57 การเผยแพร่รายงานประจำปี 2564 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
18/03/22 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
23/02/22 09:04 การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
23/02/22 08:27 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23/02/22 08:27 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23/02/22 08:26 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)  
04/02/22 17:33 แจ้งผลการเสนอวาระการประชุมหรือคำถาม และเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
28/01/22 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
28/01/22 17:13 แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่