SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/01/22 17:39 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/02/20 17:06 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
24/02/20 17:03 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)  
04/02/20 08:30 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน มกราคม 2563
02/01/20 08:33 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
20/12/19 08:30 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
03/12/19 08:26 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
12/11/19 17:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12/11/19 17:07 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12/11/19 17:03 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)  
01/11/19 08:13 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
17/10/19 18:04 การเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต จำกัด จากบุคคลเกี่ยวโยง (เพิ่มเติม)
16/10/19 17:02 การเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต จำกัด จากบุคคลเกี่ยวโยง
02/10/19 08:30 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน กันยายน 2562
04/09/19 08:32 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
21/08/19 17:02 แจ้งการแต่งตั้งประธานกรรมการ
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่