SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

TYCN - บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
24/01/22 17:39 แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
04/01/22 08:30 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน ธันวาคม 2564
21/12/21 08:33 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
16/12/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2564
15/12/21 08:37 ชี้แจงการซื้อขาย Big Lot
02/12/21 08:30 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
05/11/21 08:51 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
04/11/21 17:12 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
04/11/21 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
04/11/21 17:03 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
02/11/21 08:30 รายงานความเคลื่อนไหวหุ้น TDR ที่ประเทศไต้หวัน ประจำเดือน ตุลาคม 2564
21/10/21 13:10 แต่งตั้งและต่อวาระกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) (แก้ไขครั้งที่ 2)
20/10/21 17:02 แต่งตั้งและต่อวาระกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) (แก้ไข)
20/10/21 13:25 แต่งตั้งและต่อวาระกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1)
20/10/21 13:24 สารสนเทศเกี่ยวกับการเพิ่มการลงทุนบริษัทร่วม บริษัท เค ดี บี จำกัด
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่