SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

U - บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/10/21 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
15/10/21 17:40 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
06/10/21 21:37 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ U-W4 (F53-5) (การใช้สิทธิครั้งที่ 11)
01/10/21 19:03 รายงานความคืบหน้าการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยเพื่อเข้าร่วมทุนกับบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
22/09/21 17:42 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
13/09/21 12:40 กำหนดการใช้สิทธิของ U-W4 (สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 11)
02/09/21 20:00 การเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (แก้ไขเพิ่มเติม)
02/09/21 20:00 รายงานโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ
02/09/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 01 กันยายน 2564
01/09/21 21:14 ชี้แจง Trading Alert List
01/09/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
01/09/21 17:22 Trading Alert List Information
01/09/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564
27/08/21 06:32 การเข้าลงทุนในบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และการเข้าลงทุนในบริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
27/08/21 06:30 การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญในบริษัทร่วมทุน และการเข้าลงนามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเบื้องต้นของสัญญาซื้อขายหุ้นบางส่วนของกลุ่มโรงแรมเวียนนา เฮ้าส์
16/08/21 17:52 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่