SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

UPA - บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
17/05/22 07:55 การเข้าลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจให้บริการพื้นที่และสาธารณูปโภคครบวงจร สำหรับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
17/05/22 06:44 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
17/05/22 06:43 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
17/05/22 06:42 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)  
29/04/22 19:32 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11/04/22 08:34 หุ้นเพิ่มทุนของ UPA เริ่มซื้อขายวันที่ 12 เมษายน 2565
08/04/22 12:48 การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
01/04/22 20:47 รายงานความคืบหน้าเงินมัดจำเพื่อการลงทุน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอบถาม
31/03/22 17:22 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
31/03/22 13:26 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5) (แก้ไข)
31/03/22 12:44 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ UPA-W2 (F53-5)
25/03/22 17:01 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(แก้ไขเพิ่มเติม)
18/03/22 07:48 การเข้าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
16/03/22 08:57 แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA-W2)
16/03/22 08:57 แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UPA-W2)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่