SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
16/01/18 17:05 แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการแทน แต่งตั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร แก้ไขกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
21/11/17 17:18 แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
13/11/17 17:40 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13/11/17 17:39 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13/11/17 17:37 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)  
31/10/17 08:37 หุ้นเพิ่มทุนของ VIBHA เริ่มซื้อขายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
17/10/17 19:51 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข 2)
17/10/17 13:41 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17/10/17 13:41 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17/10/17 12:58 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (แก้ไข)
17/10/17 12:51 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17/10/17 12:51 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
16/10/17 17:41 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
16/10/17 17:40 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
16/10/17 17:40 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่