SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
30/11/21 08:42 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
16/11/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
15/11/21 13:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 12:38 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
15/11/21 12:37 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
15/11/21 12:36 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)  
19/10/21 17:30 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม
01/10/21 17:10 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W2 (F53-5)
01/10/21 17:09 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 (F53-5)
14/09/21 12:36 กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W3 (แก้ไข)
13/09/21 17:06 กำหนดการใช้สิทธิของ VIBHA-W3
13/08/21 18:14 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13/08/21 18:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
13/08/21 18:13 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)  
01/07/21 17:14 การต่อตั๋วสัญญาใช้เงินและรับความช่วยเหลือทางการเงิน (แก้ไข)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่