SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

VL - บริษัท วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
01/07/21 17:36 รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
13/05/21 08:20 สรุปข้อสารสนเทศ
13/05/21 06:30 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : VL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
12/05/21 17:23 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
12/05/21 17:22 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12/05/21 17:21 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)  
12/05/21 17:15 แจ้งกรรมการลาออกและแจ้งแต่งตั้งกรรมการใหม่
29/04/21 12:55 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
29/04/21 08:57 แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5) (แก้ไข Template)
28/04/21 17:18 แบบรายงานผลการขายของ VL-W1 ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
22/04/21 12:54 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24/03/21 17:52 แจ้งกรรมการเข้าใหม่
22/03/21 17:08 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
24/02/21 18:46 แจ้งมติการจ่ายปันผล การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24/02/21 17:08 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่