SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
ข้อมูลหุ้นรายตัว

XPG - บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


ข่าววันนี้

วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/10/21 17:43 การแจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล

ข่าวย้อนหลัง

แสดงข้อมูลย้อนหลัง: 5 ปี
วันที่ เวลา ข่าวบริษัท ดาวน์โหลด
21/10/21 17:43 การแจ้งการเริ่มลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล
08/10/21 08:27 หุ้นเพิ่มทุนของ XPG เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2564
07/10/21 17:15 แจ้งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัล (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ A)
06/10/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 05 ตุลาคม 2564
01/10/21 12:30 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ XPG-W4 (F53-5)
01/10/21 08:27 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ XPG-W4 (F53-5)
10/09/21 17:07 กำหนดการใช้สิทธิของ XPG-W4
10/09/21 17:06 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่
09/09/21 08:34 หุ้นเพิ่มทุนของ XPG เริ่มซื้อขายวันที่ 10 กันยายน 2564
07/09/21 17:03 แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
02/09/21 17:03 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
01/09/21 17:39 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
18/08/21 07:00 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2564
13/08/21 17:01 แจ้งการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท เอ็กซ์สปริง อัลไลแอนซ์ จำกัด
11/08/21 18:09 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
 
IAA Consensus Target Price* :

*Target Price เป็นค่า Median

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่