สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:11:57
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,164,789 38,999.27
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,627,315
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,396,108
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 463.00 +5.33 +1.16 261,096,834 3,996,094.72
AGRI 274.21 +5.84 +2.18 101,090,144 618,952.67
FOOD 13,017.64 +139.24 +1.08 160,006,690 3,377,142.05

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
EE  0.66 0.66 0.65 0.65 -0.01 -1.52 0.65 0.66 2,009,040 1,325.51
GFPT  13.00 13.20 13.00 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 1,578,121 20,679.02
LEE  2.38 2.40 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 88,300 210.78
MAX  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 13,888,551 257.88
NER  4.74 4.86 4.74 4.80 +0.08 +1.69 4.80 4.82 65,490,861 314,505.13
PPPM <NP> 0.39 0.40 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 621,800 239.14
STA  32.50 33.25 32.25 33.00 +0.50 +1.54 33.00 33.25 7,863,475 257,741.85
TRUBB  1.94 2.04 1.93 2.02 +0.08 +4.12 2.02 2.04 7,050,202 14,034.89
TWPC  4.56 4.82 4.56 4.72 +0.24 +5.36 4.72 4.74 2,004,482 9,436.67
UPOIC  4.72 4.84 4.72 4.84 +0.12 +2.54 4.70 4.84 700 3.34
UVAN  5.40 5.45 5.40 5.45 -0.05 -0.91 5.35 5.45 47,112 254.41
VPO  0.59 0.60 0.58 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 447,500 264.05

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  2.32 2.32 2.28 2.30 0.00 0.00 2.28 2.30 1,079,143 2,483.63
ASIAN  12.40 12.80 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 20,093,685 253,443.07
BR  2.30 2.30 2.24 2.26 -0.04 -1.74 2.26 2.28 248,700 566.85
BRR  3.72 3.74 3.68 3.70 -0.02 -0.54 3.68 3.70 18,616 68.97
CBG  146.00 149.00 145.00 148.00 +3.50 +2.42 148.00 148.50 5,152,980 758,884.55
CFRESH  3.54 3.66 3.50 3.58 +0.10 +2.87 3.56 3.58 2,384,212 8,581.23
CHOTI  66.50 67.00 66.50 67.00 +0.50 +0.75 66.50 68.00 1,400 93.35
CM  2.72 2.72 2.66 2.70 0.00 0.00 2.70 2.72 166,500 448.09
CPF  28.25 28.50 28.00 28.50 +0.25 +0.88 28.25 28.50 11,045,734 312,156.65
CPI  1.85 1.86 1.84 1.85 +0.01 +0.54 1.84 1.85 23,501 43.48
F&D  - - - - - - 23.20 24.50 - -
HTC  37.50 37.75 37.00 37.50 +0.75 +2.04 37.25 37.50 1,290,147 48,322.72
ICHI  12.30 12.50 12.30 12.40 +0.30 +2.48 12.40 12.50 8,505,725 105,435.05
KBS  3.26 3.26 3.24 3.26 -0.02 -0.61 3.24 3.26 21,600 70.34
KSL  2.86 2.88 2.84 2.88 +0.04 +1.41 2.86 2.88 963,750 2,756.23
KTIS  3.82 3.84 3.80 3.80 -0.04 -1.04 3.80 3.82 36,900 140.33
LST  4.76 4.76 4.72 4.72 0.00 0.00 4.72 4.74 135,900 644.74
M  50.00 50.25 49.75 50.25 0.00 0.00 50.00 50.25 645,215 32,282.23
MALEE  6.35 6.35 6.30 6.35 -0.05 -0.78 6.30 6.35 49,420 312.31
MINT  26.25 26.50 25.75 26.00 -0.25 -0.95 25.75 26.00 6,562,269 170,989.43
NRF  8.00 8.10 7.90 8.10 +0.15 +1.89 8.05 8.10 6,809,181 54,599.42
OISHI  40.25 41.00 40.00 41.00 +1.00 +2.50 40.00 40.75 13,242 531.20
OSP  37.00 38.00 36.75 37.50 +0.75 +2.04 37.25 37.50 20,800,198 779,733.30
PB  70.75 70.75 70.00 70.00 -0.50 -0.71 69.75 70.50 499 35.50
PM  8.80 8.80 8.65 8.70 -0.05 -0.57 8.65 8.70 172,125 1,500.55
PRG  10.60 10.60 10.60 10.60 -0.10 -0.93 10.50 10.60 900 9.54
RBF  10.60 11.40 10.50 11.20 +0.50 +4.67 11.10 11.20 32,914,415 365,982.26
SAPPE  20.50 21.40 20.40 21.30 +1.20 +5.97 21.20 21.30 6,223,857 130,561.35
SAUCE  26.50 26.50 26.25 26.25 +0.25 +0.96 25.50 26.50 200 5.28
SFP  - - - - - - 124.00 130.00 - -
SNP  14.70 14.70 14.30 14.30 -0.50 -3.38 14.30 14.80 5,200 76.40
SORKON  5.10 5.20 5.10 5.15 +0.10 +1.98 5.10 5.20 40,541 207.24
SSC  35.75 37.75 35.75 37.50 +1.50 +4.17 36.00 37.75 500 18.42
SSF  - - - - - - 7.10 7.45 - -
SST  2.48 2.56 2.46 2.52 +0.04 +1.61 2.50 2.52 14,400 35.87
TC  4.60 4.68 4.58 4.68 +0.08 +1.74 4.66 4.68 128,400 595.65
TFG  5.30 5.60 5.30 5.55 +0.25 +4.72 5.50 5.55 19,732,740 108,416.25
TFMAMA  194.00 194.00 194.00 194.00 +0.50 +0.26 192.50 194.00 889 172.46
TIPCO  7.50 7.50 7.40 7.45 0.00 0.00 7.40 7.45 281,304 2,089.72
TKN  10.60 10.70 10.50 10.60 +0.10 +0.95 10.50 10.60 6,470,963 68,385.25
TU  14.60 14.70 14.50 14.50 +0.10 +0.69 14.50 14.60 5,264,220 76,786.37
TVO  33.25 34.00 33.25 33.75 +0.75 +2.27 33.50 33.75 2,649,519 88,992.69
ZEN  11.70 11.80 11.70 11.80 0.00 0.00 11.70 11.80 58,000 684.10
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่