สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRO 428.80 -0.75 -0.17 242,296,099 4,297,312.13
AGRI 212.72 +2.35 +1.12 44,050,589 485,294.52
FOOD 12,222.66 -33.14 -0.27 198,245,510 3,812,017.61

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 141.00 145.00 - -
EE  0.72 0.72 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.70 4,141,300 2,903.99
GFPT  14.40 14.70 14.40 14.50 +0.10 +0.69 14.40 14.50 3,532,622 51,438.98
LEE  2.80 2.82 2.78 2.80 +0.02 +0.72 2.78 2.80 326,401 913.85
STA  15.20 15.70 15.00 15.50 +0.40 +2.65 15.40 15.50 26,026,381 402,081.11
TLUXE  5.50 5.80 5.45 5.75 +0.30 +5.50 5.75 5.80 777,201 4,443.50
TRUBB  1.88 1.98 1.87 1.95 +0.07 +3.72 1.94 1.95 8,086,840 15,667.91
TWPC  8.80 8.90 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 455,100 4,032.62
UPOIC  4.46 4.56 4.40 4.40 -0.06 -1.35 4.40 4.48 31,300 137.95
UVAN  7.30 7.30 7.10 7.10 -0.25 -3.40 7.10 7.25 473,844 3,395.14
VPO  0.65 0.68 0.65 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 189,600 125.48

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> อาหารและเครื่องดื่ม (FOOD)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APURE  1.52 1.52 1.48 1.51 -0.01 -0.66 1.50 1.51 3,867,000 5,785.59
ASIAN  9.05 9.10 8.90 8.90 -0.15 -1.66 8.90 9.00 3,976,120 35,753.44
BR  5.30 5.50 5.30 5.50 +0.20 +3.77 5.45 5.50 2,540,901 13,761.15
BRR  6.70 6.70 6.60 6.70 0.00 0.00 6.65 6.70 178,800 1,189.03
CBG  55.25 55.50 53.75 53.75 -1.00 -1.83 53.75 54.00 2,381,497 129,968.22
CFRESH  4.52 4.52 4.48 4.48 -0.06 -1.32 4.48 4.54 106,600 480.39
CM  4.32 4.34 4.30 4.32 -0.02 -0.46 4.32 4.34 412,831 1,783.43
CPF  25.75 26.25 25.25 25.50 -0.25 -0.97 25.50 25.75 53,505,037 1,373,481.31
CPI  1.85 1.87 1.85 1.85 0.00 0.00 1.85 1.86 430,300 797.57
F&D  - - - - - - 16.40 17.00 - -
HTC  16.80 17.20 16.70 16.70 -0.20 -1.18 16.70 16.90 214,840 3,643.45
ICHI  4.44 4.86 4.42 4.62 +0.22 +5.00 4.62 4.66 19,115,305 89,888.22
KBS  4.28 4.30 4.28 4.30 +0.02 +0.47 4.28 4.30 137,600 588.95
KSL  3.42 3.48 3.40 3.42 +0.02 +0.59 3.42 3.44 2,185,800 7,530.53
KTIS  5.75 5.80 5.70 5.80 +0.05 +0.87 5.75 5.80 49,493 284.79
LST  4.94 5.00 4.94 5.00 +0.08 +1.63 4.98 5.00 332,000 1,649.99
M  72.75 75.00 72.75 74.75 +1.50 +2.05 74.75 75.00 963,692 71,511.62
MALEE  15.00 15.30 14.80 14.90 -0.10 -0.67 14.90 15.00 5,638,402 84,947.32
MINT  40.00 40.75 39.75 39.75 -0.25 -0.62 39.50 39.75 12,803,658 511,758.46
OISHI  92.50 93.00 92.00 92.25 -0.75 -0.81 92.00 92.25 9,100 842.80
PB  60.75 61.00 60.50 60.50 -0.25 -0.41 60.50 61.00 26,600 1,615.28
PM  8.85 9.30 8.85 9.20 +0.35 +3.95 9.20 9.25 8,035,178 73,544.91
PRG  14.00 14.20 14.00 14.00 -0.30 -2.10 14.00 14.30 12,300 172.22
SAPPE  23.50 24.70 23.50 24.20 +0.70 +2.98 24.20 24.30 1,800,174 43,519.90
SAUCE  22.10 22.10 22.10 22.10 +0.10 +0.45 22.00 22.20 5,601 123.79
SFP  194.00 195.50 190.00 192.00 -5.00 -2.54 191.00 196.00 1,880 358.35
SNP  20.50 20.50 20.40 20.40 -0.10 -0.49 20.40 20.50 7,800 159.34
SORKON  - - - - - - 71.25 72.75 1 0.07
SSC  40.00 40.00 40.00 40.00 +0.25 +0.63 39.75 42.25 400 16.00
SSF  8.30 8.30 8.30 8.30 +0.05 +0.61 8.30 8.40 100 0.83
SST  5.80 5.85 5.75 5.85 0.00 0.00 5.75 5.85 18,286 105.53
TC  3.02 3.06 3.02 3.04 -0.02 -0.65 3.02 3.04 87,300 265.39
TFG  4.20 4.22 4.18 4.20 +0.02 +0.48 4.18 4.20 528,500 2,220.15
TFMAMA  160.50 161.50 159.50 159.50 -0.50 -0.31 159.00 160.00 2,100 336.05
TIPCO  9.40 9.60 9.40 9.45 +0.05 +0.53 9.45 9.50 3,657,410 34,597.92
TKN  16.80 17.30 16.60 17.30 +0.90 +5.49 17.30 17.40 60,910,893 1,036,437.44
TU  18.20 18.20 17.60 17.80 -0.20 -1.11 17.80 17.90 11,978,895 213,627.30
TVO  30.25 30.25 29.50 29.75 -0.50 -1.65 29.50 29.75 2,323,116 69,270.88
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่