สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONSUMP 122.95 +0.48 +0.39 21,498,319 357,130.35
FASHION 738.45 -0.35 -0.05 11,778,045 287,533.58
HOME 31.31 -0.02 -0.06 8,770,159 30,172.90
PERSON 364.17 +6.09 +1.70 950,115 39,423.87

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 3,300 30.20
BTNC  21.10 21.30 21.00 21.30 +0.20 +0.95 21.00 21.30 2,100 44.50
CPH  - - - - - - 5.65 5.90 - -
CPL  3.10 3.36 3.08 3.36 -0.02 -0.59 3.10 3.34 3,500 11.06
DIGI <C> 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 689,400 190.91
ICC  39.75 40.00 39.75 40.00 0.00 0.00 39.75 40.00 600 23.98
LTX  103.50 103.50 102.00 102.00 -2.00 -1.92 102.00 103.50 6,803 700.90
NC  15.20 15.20 15.20 15.20 +0.10 +0.66 15.10 15.40 122 1.77
PAF  0.90 0.93 0.90 0.91 +0.01 +1.11 0.91 0.92 1,234,205 1,135.44
PDJ  2.58 2.58 2.54 2.58 +0.04 +1.57 2.54 2.58 235,600 603.31
PG  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 2,100 14.70
SABINA  30.00 30.50 28.50 28.75 +0.25 +0.88 28.75 29.00 9,555,066 282,742.38
SAWANG  13.30 14.50 13.30 14.50 -0.20 -1.36 13.50 14.50 600 8.48
SUC  45.25 45.25 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 45.50 23,100 1,042.40
TNL  19.00 19.00 19.00 19.00 -0.40 -2.06 19.00 19.70 200 3.80
TPCORP  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 15.00 600 8.89
TR  48.00 48.00 47.75 48.00 0.00 0.00 48.00 48.25 16,400 787.18
TTI  27.25 29.00 26.75 29.00 0.00 0.00 26.75 - 400 11.15
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  162.00 163.00 162.00 163.00 +5.00 +3.16 162.00 168.50 700 114.00
UPF  - - - - - - 67.75 71.75 249 18.04
UT  13.50 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 13.30 13.70 3,000 40.50
WACOAL  - - - - - - 45.50 46.00 - -

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน (HOME)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ACC  0.45 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 192,900 84.90
AJA  0.40 0.41 0.39 0.40 0.00 0.00 0.39 0.40 6,147,700 2,461.93
DTCI  - - - - - - 26.25 30.00 - -
FANCY  0.91 0.91 0.89 0.89 -0.01 -1.11 0.89 0.91 286,600 257.99
KYE  408.00 412.00 408.00 410.00 0.00 0.00 408.00 410.00 52,514 21,459.74
L&E  2.70 2.70 2.68 2.70 0.00 0.00 2.68 2.70 55,300 148.26
MODERN  4.44 4.48 4.42 4.48 +0.04 +0.90 4.48 4.50 507,500 2,264.68
OGC  38.00 38.00 37.25 37.25 -0.75 -1.97 37.50 38.00 1,100 41.72
ROCK  - - - - - - 16.50 19.80 - -
SIAM  2.24 2.28 2.18 2.20 -0.02 -0.90 2.20 2.24 984,500 2,189.41
TSR  2.34 2.36 2.32 2.32 -0.02 -0.85 2.32 2.36 542,045 1,264.27

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
APCO  4.38 4.38 4.36 4.36 0.00 0.00 4.34 4.36 77,096 336.27
DDD  47.00 48.50 47.00 48.50 +1.50 +3.19 48.25 48.50 808,218 38,631.75
JCT  - - - - - - 89.00 92.75 - -
OCC  17.30 17.30 17.30 17.30 +0.10 +0.58 17.20 17.30 1,500 25.95
S & J  - - - - - - 24.30 25.50 - -
STHAI <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TNR  13.80 13.90 13.70 13.90 0.00 0.00 13.70 13.90 13,800 190.14
TOG  4.82 4.86 4.80 4.86 +0.06 +1.25 4.84 4.86 49,501 239.76
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่