สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:31:28
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,511.14 -1.69 -0.11 1,515.32 1,506.19 13,573,654 40,273.12
SET50 947.16 -3.86 -0.41 951.58 943.70 604,856 20,740.60
SET100 2,128.85 -5.60 -0.26 2,137.65 2,121.18 1,379,945 28,568.36
sSET 741.03 +4.93 +0.67 741.40 738.11 609,910 2,672.85
SETCLMV 991.18 +3.59 +0.36 997.18 988.97 570,895 12,385.79
SETHD 1,071.62 -2.94 -0.27 1,077.17 1,065.76 215,138 8,173.70
SETTHSI 959.53 -3.70 -0.38 964.60 956.35 976,778 21,794.99
SETWB 906.98 -0.10 -0.01 912.32 905.47 238,286 5,153.81
mai 357.80 +3.12 +0.88 357.94 355.70 362,440 811.24
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 671 6,625,651
ไม่เปลี่ยนแปลง 555 1,762,196
ลดลง 794 5,543,203
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FINCIAL 158.27 -0.24 -0.15 305,800,651 6,766,155.36
BANK 359.72 -0.81 -0.22 180,420,752 3,946,708.40
FIN 5,132.98 -8.32 -0.16 101,903,601 2,524,058.90
INSUR 12,570.39 +64.38 +0.51 23,522,298 296,793.36

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  31.50 32.25 31.25 32.00 +0.25 +0.79 32.00 32.25 592,120 18,884.19
BBL  121.50 121.50 119.00 120.00 -1.50 -1.23 119.50 120.00 6,666,935 799,809.54
CIMBT  0.62 0.62 0.61 0.61 -0.01 -1.61 0.61 0.62 324,901 198.22
KBANK  127.00 128.00 125.50 126.00 -1.50 -1.18 126.00 126.50 10,555,003 1,335,217.89
KKP  56.00 56.75 55.75 56.75 +0.75 +1.34 56.50 56.75 2,310,343 129,906.32
KTB  11.90 12.10 11.80 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 15,018,089 179,092.63
LHFG  1.06 1.06 1.04 1.04 -0.02 -1.89 1.05 1.06 1,448,380 1,520.06
SCB  97.25 97.50 94.75 96.50 +0.25 +0.26 96.25 96.50 10,356,662 991,741.43
TCAP  34.00 34.00 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.50 33.75 2,489,783 84,304.77
TISCO  95.50 95.75 94.75 95.50 0.00 0.00 95.25 95.50 2,137,690 203,680.39
TMB  1.16 1.16 1.14 1.15 0.00 0.00 1.15 1.16 127,773,346 147,039.45

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> เงินทุนและหลักทรัพย์ (FIN)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AEC <C> 0.22 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00 0.21 0.22 2,919,400 642.25
AEONTS  207.00 208.00 206.00 207.00 0.00 0.00 207.00 208.00 538,146 111,438.11
AMANAH  4.12 4.16 4.08 4.10 -0.04 -0.97 4.08 4.10 7,119,933 29,324.16
ASAP  1.79 1.81 1.79 1.79 0.00 0.00 1.79 1.80 134,900 242.37
ASK  22.20 22.20 22.00 22.10 0.00 0.00 22.00 22.10 190,504 4,210.13
ASP  2.24 2.24 2.22 2.24 0.00 0.00 2.22 2.24 681,120 1,523.36
BAM  21.50 21.50 21.30 21.40 +0.10 +0.47 21.40 21.50 7,670,735 164,310.78
BFIT  30.25 30.25 29.75 30.00 0.00 0.00 29.75 30.00 389,556 11,693.74
CGH  0.69 0.69 0.67 0.68 -0.01 -1.45 0.68 0.69 1,029,100 699.81
CHAYO  9.95 10.30 9.80 10.30 +0.40 +4.04 10.20 10.30 5,833,554 58,559.68
ECL  1.05 1.09 1.04 1.07 +0.02 +1.90 1.06 1.07 9,678,500 10,288.24
FNS  4.24 4.24 4.20 4.20 0.00 0.00 4.20 4.22 68,200 286.82
FSS  1.89 1.89 1.87 1.89 0.00 0.00 1.88 1.89 78,500 147.59
GBX  0.49 0.50 0.49 0.50 +0.01 +2.04 0.49 0.50 3,400 1.68
GL <SP> - - - - - - - - - -
IFS  2.58 2.58 2.58 2.58 0.00 0.00 2.58 2.60 20,700 53.41
JMT  38.75 39.00 38.00 38.25 -0.50 -1.29 38.25 38.50 3,848,656 147,821.45
KCAR  9.05 9.05 8.85 8.90 0.00 0.00 8.85 8.90 133,500 1,182.18
KGI  4.14 4.22 4.12 4.14 -0.04 -0.96 4.14 4.16 3,964,612 16,472.73
KTC  67.75 67.75 65.75 66.50 -1.75 -2.56 66.50 66.75 12,982,343 867,856.97
MBKET  9.15 9.15 9.10 9.10 -0.10 -1.09 9.10 9.20 132,000 1,205.22
MFC  14.80 14.80 14.70 14.80 0.00 0.00 14.70 14.80 26,100 386.25
MICRO  5.80 5.80 5.75 5.80 +0.10 +1.75 5.75 5.80 999,314 5,770.45
ML  0.92 0.94 0.92 0.93 0.00 0.00 0.93 0.94 2,569,636 2,403.37
MTC  66.25 67.25 65.75 67.00 +1.00 +1.52 67.00 67.25 6,052,581 404,379.36
NCAP  7.20 7.20 7.05 7.10 -0.05 -0.70 7.10 7.15 6,437,001 45,922.30
PE <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
PL  2.22 2.22 2.20 2.22 +0.02 +0.91 2.20 2.22 189,800 418.17
S11  7.50 7.50 7.40 7.45 +0.05 +0.68 7.45 7.50 262,700 1,957.22
SAK  8.50 8.60 8.45 8.50 0.00 0.00 8.45 8.50 4,811,219 40,943.61
SAWAD  68.75 70.25 68.25 69.50 +1.00 +1.46 69.50 69.75 7,663,310 532,385.91
THANI  4.06 4.10 4.02 4.04 -0.02 -0.49 4.02 4.04 14,834,664 60,193.01
TK  7.95 7.95 7.90 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 99,200 784.98
TNITY  4.22 4.26 4.18 4.18 0.00 0.00 4.18 4.22 1,400 5.90
UOBKH  3.54 3.64 3.54 3.62 +0.08 +2.26 3.62 3.64 2,317 8.35
ZMICO  1.02 1.02 1.01 1.01 -0.01 -0.98 1.01 1.02 537,400 542.83

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.50 33.50 33.00 33.00 0.00 0.00 33.25 33.50 1,120 37.00
BKI  269.00 271.00 269.00 271.00 +2.00 +0.74 269.00 271.00 28,458 7,655.36
BLA  23.60 24.20 23.50 24.20 +0.60 +2.54 24.10 24.20 4,161,417 99,728.63
BUI  - - - - - - 10.40 13.50 - -
CHARAN  - - - - - - 25.50 31.00 - -
INSURE  - - - - - - 36.50 44.00 - -
MTI  87.25 87.75 86.00 86.00 -0.50 -0.58 85.75 86.25 10,800 931.85
NKI  - - - - - - 44.75 47.25 - -
NSI  76.75 77.00 76.50 76.75 -0.25 -0.32 76.50 77.75 14,400 1,105.02
SMK  37.50 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00 37.50 38.00 2,100 78.75
TGH  34.50 36.00 34.50 36.00 -0.25 -0.69 35.00 36.25 1,900 66.80
THRE  1.61 1.63 1.58 1.61 0.00 0.00 1.60 1.61 14,474,154 23,367.90
THREL  3.40 3.40 3.34 3.36 -0.02 -0.59 3.36 3.38 536,901 1,806.45
TIP  27.50 28.25 27.50 28.00 +0.50 +1.82 27.75 28.00 1,262,718 35,179.45
TQM  125.50 127.50 123.50 124.50 -1.00 -0.80 124.00 124.50 1,009,630 126,607.92
TSI <C> 0.27 0.28 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.26 0.27 2,009,600 542.59
TVI  4.16 4.22 4.16 4.22 -0.02 -0.47 4.18 4.22 26,700 111.55
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่