สรุปภาพรวมตลาด
 
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 21/09/2019 00:30:07
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,636.20 -4.46 -0.27 1,644.29 1,627.90 18,650,504 68,432.96
SET50 1,089.04 -1.30 -0.12 1,093.41 1,080.92 1,662,795 49,031.42
SET100 2,396.38 -5.30 -0.22 2,408.23 2,380.89 2,465,748 55,687.77
sSET 745.16 -6.62 -0.88 753.13 743.45 270,260 1,135.31
SETCLMV 1,014.04 -12.05 -1.17 1,027.56 1,011.82 632,386 20,894.63
SETHD 1,170.94 -0.57 -0.05 1,177.25 1,164.68 625,596 17,100.56
SETTHSI 1,017.97 +0.24 +0.02 1,020.81 1,010.07 1,347,691 40,072.33
SETWB 1,015.55 -3.06 -0.30 1,020.17 1,007.80 686,874 15,867.99
mai 346.76 -2.49 -0.71 349.82 345.85 242,348 551.28
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 483 6,309,356
ไม่เปลี่ยนแปลง 529 3,121,228
ลดลง 1,160 9,392,817
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 466.25 +0.13 +0.03 328,169,329 8,953,556.89

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  34.50 34.50 34.00 34.00 -0.25 -0.73 34.00 34.25 296,062 10,103.24
BBL  180.00 182.00 179.00 180.00 +0.50 +0.28 180.00 180.50 14,685,518 2,652,646.05
CIMBT  0.66 0.66 0.65 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 340,268 221.54
KBANK  165.00 166.00 162.00 165.00 0.00 0.00 164.50 165.00 11,901,573 1,953,727.42
KKP  66.25 67.25 66.25 66.50 +0.25 +0.38 66.50 66.75 3,669,936 245,095.69
KTB  17.40 17.60 17.30 17.60 +0.20 +1.15 17.50 17.60 22,865,457 400,099.07
LHFG  1.35 1.36 1.34 1.35 0.00 0.00 1.35 1.36 6,634,871 8,960.70
SCB  119.00 120.00 118.00 118.50 -1.00 -0.84 118.50 119.00 12,716,169 1,508,106.44
TCAP  57.50 57.50 56.75 56.75 0.00 0.00 56.75 57.00 3,334,246 189,997.49
TISCO  100.50 101.50 100.00 100.00 -1.00 -0.99 100.00 101.00 3,544,480 356,544.17
TMB  1.71 1.76 1.71 1.76 +0.06 +3.53 1.75 1.76 241,124,747 420,777.30
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่