สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:26:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,186,268 39,035.44
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,633,090
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,411,813
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 274.21 +5.84 +2.18 101,090,144 618,952.67

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
EE  0.66 0.66 0.65 0.65 -0.01 -1.52 0.65 0.66 2,009,040 1,325.51
GFPT  13.00 13.20 13.00 13.10 0.00 0.00 13.10 13.20 1,578,121 20,679.02
LEE  2.38 2.40 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 88,300 210.78
MAX  0.02 0.02 0.01 0.02 +0.01 +100.00 0.01 0.02 13,888,551 257.88
NER  4.74 4.86 4.74 4.80 +0.08 +1.69 4.80 4.82 65,490,861 314,505.13
PPPM <NP> 0.39 0.40 0.38 0.39 0.00 0.00 0.38 0.39 621,800 239.14
STA  32.50 33.25 32.25 33.00 +0.50 +1.54 33.00 33.25 7,863,475 257,741.85
TRUBB  1.94 2.04 1.93 2.02 +0.08 +4.12 2.02 2.04 7,050,202 14,034.89
TWPC  4.56 4.82 4.56 4.72 +0.24 +5.36 4.72 4.74 2,004,482 9,436.67
UPOIC  4.72 4.84 4.72 4.84 +0.12 +2.54 4.70 4.84 700 3.34
UVAN  5.40 5.45 5.40 5.45 -0.05 -0.91 5.35 5.45 47,112 254.41
VPO  0.59 0.60 0.58 0.60 +0.01 +1.69 0.59 0.60 447,500 264.05
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่