สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AGRI 212.72 +2.35 +1.12 44,050,589 485,294.52

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO) >> ธุรกิจการเกษตร (AGRI)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CHOTI  - - - - - - 141.00 145.00 - -
EE  0.72 0.72 0.69 0.69 -0.02 -2.82 0.69 0.70 4,141,300 2,903.99
GFPT  14.40 14.70 14.40 14.50 +0.10 +0.69 14.40 14.50 3,532,622 51,438.98
LEE  2.80 2.82 2.78 2.80 +0.02 +0.72 2.78 2.80 326,401 913.85
STA  15.20 15.70 15.00 15.50 +0.40 +2.65 15.40 15.50 26,026,381 402,081.11
TLUXE  5.50 5.80 5.45 5.75 +0.30 +5.50 5.75 5.80 777,201 4,443.50
TRUBB  1.88 1.98 1.87 1.95 +0.07 +3.72 1.94 1.95 8,086,840 15,667.91
TWPC  8.80 8.90 8.75 8.85 +0.05 +0.57 8.85 8.90 455,100 4,032.62
UPOIC  4.46 4.56 4.40 4.40 -0.06 -1.35 4.40 4.48 31,300 137.95
UVAN  7.30 7.30 7.10 7.10 -0.25 -3.40 7.10 7.25 473,844 3,395.14
VPO  0.65 0.68 0.65 0.65 0.00 0.00 0.65 0.66 189,600 125.48
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่