สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:23:05
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,252,591 39,152.26
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 674 6,637,154
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,474,071
สถานะตลาด Pre-Open2
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
AUTO 464.56 +3.80 +0.82 17,563,008 107,678.56

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ยานยนต์ (AUTO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
3K-BAT  - - - - - - 79.50 80.75 1 0.08
ACG  1.14 1.14 1.13 1.14 0.00 0.00 1.13 1.14 76,500 86.68
AH  19.40 19.70 19.20 19.40 0.00 0.00 25.00 19.40 1,724,992 33,474.62
CWT  3.66 3.74 3.66 3.72 +0.06 +1.64 ATO ATO 7,012,250 25,942.97
EASON  1.34 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 1.34 1.35 20,000 26.80
GYT  - - - - - - 232.00 247.00 - -
HFT  5.25 5.30 5.20 5.25 +0.05 +0.96 5.20 ATO 389,300 2,043.24
IHL  4.98 5.00 4.90 4.92 +0.02 +0.41 4.92 4.90 5,180,871 25,634.80
INGRS  0.55 0.56 0.54 0.55 0.00 0.00 0.54 0.55 2,517,900 1,374.35
IRC  15.00 15.10 14.90 15.00 +0.10 +0.67 15.10 ATO 12,425 186.92
PCSGH  4.60 4.60 4.56 4.58 -0.02 -0.43 4.56 4.58 14,600 66.86
SAT  16.20 16.40 16.20 16.30 +0.20 +1.24 ATO ATO 464,678 7,569.68
SPG  18.30 18.40 18.30 18.40 +0.20 +1.10 18.40 18.50 11,300 207.69
STANLY  171.00 175.00 171.00 174.50 +4.00 +2.35 ATO 174.00 60,379 10,506.11
TKT  1.01 1.01 1.01 1.01 0.00 0.00 1.00 1.01 21,200 21.41
TNPC  0.78 0.78 0.78 0.78 -0.01 -1.27 0.78 0.79 5,000 3.90
TRU  3.66 3.68 3.64 3.66 0.00 0.00 3.66 3.68 11,700 42.84
TSC  12.20 12.30 12.20 12.30 +0.10 +0.82 ATO 12.30 39,912 489.62
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่