สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:16:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,505.72 -7.11 -0.47 1,515.32 1,502.73 18,052,565 51,344.26
SET50 943.32 -7.70 -0.81 951.58 940.53 755,342 26,623.12
SET100 2,120.39 -14.06 -0.66 2,137.65 2,114.95 1,679,558 36,061.12
sSET 740.42 +4.32 +0.59 741.71 738.11 863,823 3,682.56
SETCLMV 989.69 +2.10 +0.21 997.18 988.10 701,864 16,031.49
SETHD 1,064.83 -9.73 -0.91 1,077.17 1,063.08 283,230 11,025.38
SETTHSI 955.98 -7.25 -0.75 964.60 953.32 1,293,177 27,960.13
SETWB 906.72 -0.36 -0.04 912.32 904.11 310,838 6,423.42
mai 358.64 +3.96 +1.12 358.82 355.70 479,189 1,153.08
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 636 8,403,086
ไม่เปลี่ยนแปลง 533 1,779,599
ลดลง 906 8,331,360
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 357.41 -3.12 -0.87 215,524,651 4,992,208.79

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  31.50 32.25 31.25 31.75 0.00 0.00 31.75 32.00 718,761 22,906.45
BBL  121.50 121.50 119.00 119.50 -2.00 -1.65 119.00 119.50 8,756,440 1,049,262.32
CIMBT  0.62 0.62 0.61 0.62 0.00 0.00 0.61 0.62 575,367 351.01
KBANK  127.00 128.00 125.50 126.00 -1.50 -1.18 125.50 126.00 13,059,553 1,650,814.85
KKP  56.00 56.75 55.75 56.50 +0.50 +0.89 56.50 56.75 3,189,866 179,585.45
KTB  11.90 12.10 11.80 11.80 -0.20 -1.67 11.80 11.90 17,903,669 213,427.00
LHFG  1.06 1.06 1.04 1.05 -0.01 -0.94 1.04 1.05 1,621,479 1,701.81
SCB  97.25 97.50 94.75 95.25 -1.00 -1.04 95.25 95.50 12,916,620 1,236,372.20
TCAP  34.00 34.00 33.50 33.75 +0.25 +0.75 33.50 33.75 3,301,383 111,676.34
TISCO  95.50 95.75 94.50 94.75 -0.75 -0.79 94.50 94.75 3,098,645 294,877.64
TMB  1.16 1.16 1.14 1.15 0.00 0.00 1.14 1.15 149,481,568 171,958.11
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่