สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
BANK 560.25 +2.81 +0.50 516,394,598 8,181,901.60

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ธนาคาร (BANK)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BAY  40.25 41.50 40.00 40.50 +0.50 +1.25 40.50 41.00 1,346,771 55,029.24
BBL  209.00 210.00 208.00 208.00 0.00 0.00 208.00 209.00 7,370,821 1,539,082.58
CIMBT  0.85 0.87 0.85 0.86 0.00 0.00 0.86 0.87 2,092,436 1,797.02
KBANK  215.00 217.00 214.00 217.00 +3.00 +1.40 216.00 217.00 4,702,278 1,016,311.66
KKP  76.00 76.25 75.00 75.00 -0.75 -0.99 75.00 75.25 3,785,358 286,135.15
KTB  20.20 20.40 20.10 20.30 +0.20 +1.00 20.20 20.30 31,810,944 644,468.38
LHFG  1.58 1.59 1.57 1.59 +0.01 +0.63 1.58 1.59 4,192,605 6,624.63
SCB  149.50 151.00 149.00 149.00 -0.50 -0.33 148.50 149.00 12,761,634 1,913,970.02
TCAP  53.50 53.75 53.00 53.00 -0.25 -0.47 53.00 53.25 3,018,814 160,227.55
TISCO  84.00 84.50 83.75 84.00 +0.75 +0.90 84.00 84.25 6,670,774 561,619.76
TMB  2.40 2.44 2.38 2.38 0.00 0.00 2.38 2.40 434,185,063 1,042,238.99
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่