สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:29:06
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,260,890 39,167.27
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 674 6,639,559
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,479,665
สถานะตลาด Pre-Open2
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
COMM 34,809.88 +1.58 +0.00 158,277,862 1,698,433.37

บริการ (SERVICE) >> พาณิชย์ (COMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BEAUTY  1.81 1.84 1.79 1.80 0.00 0.00 ATO ATO 70,110,810 127,171.29
BIG  0.62 0.63 0.61 0.62 -0.01 -1.59 0.62 0.62 1,894,810 1,175.07
BJC  35.25 35.50 35.00 35.25 0.00 0.00 ATO ATO 1,484,800 52,216.69
COL  18.90 18.90 18.80 18.80 -0.10 -0.53 ATO 18.50 211,413 3,974.58
COM7  43.50 44.00 43.00 43.25 -0.25 -0.57 ATO ATO 1,436,537 62,438.02
CPALL  58.00 58.25 58.00 58.25 +0.25 +0.43 ATO ATO 4,639,470 269,677.70
CPW  2.12 2.12 2.08 2.10 -0.02 -0.94 ATO 2.10 1,794,001 3,769.76
CRC  32.00 32.25 31.75 32.00 0.00 0.00 ATO ATO 2,281,512 72,996.31
CSS  2.50 2.52 2.44 2.48 0.00 0.00 2.50 ATO 4,693,800 11,602.91
DOHOME  17.90 18.10 17.20 17.50 -0.40 -2.23 ATO ATO 10,653,396 188,954.85
FN  1.23 1.24 1.21 1.22 0.00 0.00 1.22 1.23 2,179,200 2,665.74
FTE  1.63 1.66 1.63 1.65 +0.02 +1.23 1.65 1.65 272,800 448.58
GLOBAL  21.40 21.40 20.50 20.70 -0.30 -1.43 ATO ATO 9,067,495 188,331.61
HMPRO  14.50 14.60 14.20 14.40 -0.10 -0.69 ATO ATO 20,745,546 297,725.65
ILM  13.00 13.00 12.90 13.00 +0.10 +0.78 13.50 ATO 1,527,900 19,810.90
IT  2.38 2.38 2.34 2.34 -0.04 -1.68 2.34 2.32 14,100 33.16
KAMART  4.18 4.28 4.16 4.24 +0.06 +1.44 ATO ATO 3,953,851 16,735.50
LOXLEY  1.69 1.76 1.65 1.73 +0.05 +2.98 ATO ATO 6,870,965 11,891.46
MAKRO  38.25 38.50 38.00 38.50 +0.25 +0.65 ATO ATO 264,147 10,112.61
MC  9.75 9.80 9.70 9.70 +0.05 +0.52 9.75 6.80 201,990 1,966.65
MEGA  41.75 43.00 41.25 41.50 0.00 0.00 ATO ATO 1,295,641 54,407.93
MIDA  0.47 0.48 0.47 0.48 +0.01 +2.13 0.47 0.48 30,600 14.39
RS  22.40 22.70 22.20 22.50 +0.30 +1.35 ATO ATO 8,274,296 185,636.83
RSP  2.04 2.06 1.99 2.02 -0.04 -1.94 2.00 2.02 444,000 887.89
SCM  2.00 2.00 1.98 1.98 0.00 0.00 1.98 1.98 165,000 328.13
SINGER  28.00 28.00 27.50 27.75 0.00 0.00 ATO ATO 3,487,382 97,070.93
SPC  64.00 64.00 64.00 64.00 0.00 0.00 63.75 64.00 1,500 96.00
SPI  - - - - - - 63.00 64.25 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่