สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 11,716.35 +203.30 +1.77 106,605,551 2,675,403.31

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.42 0.42 0.41 0.41 -0.01 -2.38 0.41 0.42 2,426,200 997.25
COTTO  3.00 3.02 2.96 3.02 +0.02 +0.67 3.02 3.04 3,329,074 9,961.65
DCC  2.70 2.72 2.64 2.64 -0.04 -1.49 2.64 2.66 9,270,954 24,743.00
DCON  0.57 0.57 0.56 0.57 +0.01 +1.79 0.56 0.57 580,158 327.46
DRT  5.65 5.70 5.65 5.65 0.00 0.00 5.65 5.70 54,203 307.10
EPG  8.85 9.20 8.85 9.15 +0.35 +3.98 9.10 9.15 26,815,811 243,789.47
GEL  0.36 0.36 0.35 0.35 -0.01 -2.78 0.35 0.36 1,878,134 672.11
PPP  3.48 3.48 3.46 3.48 0.00 0.00 3.46 3.48 26,000 90.08
Q-CON  5.40 5.55 5.40 5.40 0.00 0.00 5.40 5.55 21,400 115.92
RCI  3.60 3.76 3.58 3.70 +0.10 +2.78 3.70 3.72 6,222,578 22,949.05
SCC  454.00 458.00 452.00 458.00 +8.00 +1.78 456.00 458.00 3,324,829 1,518,485.39
SCCC  251.00 255.00 249.00 253.00 +1.00 +0.40 252.00 253.00 647,491 163,669.65
SCP  9.05 9.25 9.00 9.05 0.00 0.00 9.05 9.10 1,566,205 14,272.51
SKN  4.64 4.64 4.62 4.62 -0.04 -0.86 4.60 4.62 260,600 1,205.37
TASCO  15.90 16.30 15.90 16.20 +0.40 +2.53 16.10 16.20 11,576,732 187,057.86
TCMC  2.74 2.80 2.74 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 2,270,950 6,282.62
TOA  36.50 38.00 36.25 38.00 +2.00 +5.56 37.75 38.00 11,485,737 430,475.66
TPIPL  1.88 1.89 1.86 1.86 -0.02 -1.06 1.86 1.88 21,794,348 40,747.39
UMI  1.45 1.48 1.44 1.45 +0.01 +0.69 1.45 1.46 700,200 1,020.50
VNG  7.75 7.85 7.75 7.75 0.00 0.00 7.75 7.85 170,200 1,324.34
WIIK  2.56 2.58 2.48 2.50 -0.02 -0.79 2.50 2.52 2,180,700 5,523.40
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่