สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:55:28
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,506.35 -6.48 -0.43 1,515.32 1,505.02 15,764,559 46,355.10
SET50 943.35 -7.67 -0.81 951.58 942.02 695,259 24,146.07
SET100 2,120.57 -13.88 -0.65 2,137.65 2,118.08 1,562,676 32,829.11
sSET 741.16 +5.06 +0.69 741.68 738.11 683,748 3,148.45
SETCLMV 990.03 +2.44 +0.25 997.18 988.55 639,751 14,387.73
SETHD 1,064.61 -9.95 -0.93 1,077.17 1,063.99 260,929 10,053.37
SETTHSI 955.94 -7.29 -0.76 964.60 955.00 1,119,092 25,387.26
SETWB 905.63 -1.45 -0.16 912.32 904.62 284,274 5,910.78
mai 358.79 +4.11 +1.16 358.79 355.70 430,709 1,025.02
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 681 7,729,648
ไม่เปลี่ยนแปลง 508 1,396,231
ลดลง 867 7,062,280
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
CONMAT 9,830.56 -27.11 -0.28 78,686,544 1,499,688.76

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON) >> วัสดุก่อสร้าง (CONMAT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCP  0.45 0.45 0.44 0.44 0.00 0.00 0.44 0.45 6,197,300 2,729.76
COTTO  1.75 1.77 1.71 1.73 +0.01 +0.58 1.72 1.73 9,037,310 15,765.41
DCC  2.40 2.42 2.38 2.40 0.00 0.00 2.38 2.40 10,258,901 24,582.39
DCON  0.33 0.33 0.32 0.33 0.00 0.00 0.32 0.33 1,220,700 392.98
DRT  5.95 6.00 5.90 5.95 0.00 0.00 5.90 5.95 402,700 2,395.40
EPG  8.70 8.85 8.45 8.65 +0.30 +3.59 8.65 8.70 24,982,114 215,612.31
GEL  0.25 0.26 0.25 0.25 0.00 0.00 0.25 0.26 499,400 124.88
PPP  2.20 2.22 2.18 2.20 0.00 0.00 2.18 2.20 93,702 206.24
Q-CON  4.68 4.70 4.68 4.70 0.00 0.00 4.52 4.70 2,300 10.80
RCI  3.52 3.56 3.52 3.56 0.00 0.00 3.54 3.58 22,700 80.31
SCC  394.00 398.00 391.00 393.00 -2.00 -0.51 393.00 394.00 2,196,484 865,893.27
SCCC  140.00 142.00 139.50 139.50 -0.50 -0.36 139.00 139.50 156,917 22,030.55
SCP  6.25 6.25 6.20 6.25 0.00 0.00 6.20 6.25 21,500 134.08
SKN  2.20 2.22 2.16 2.20 0.00 0.00 2.18 2.22 326,219 714.22
TASCO <XD> 21.20 21.20 20.90 21.00 -0.40 -1.87 21.00 21.10 14,660,510 308,523.65
TCMC  2.04 2.04 1.99 2.00 -0.02 -0.99 1.99 2.00 1,088,800 2,191.04
TOA  33.25 33.75 33.00 33.25 0.00 0.00 33.00 33.25 735,116 24,493.46
TPIPL  1.71 1.73 1.71 1.72 +0.01 +0.58 1.71 1.72 952,721 1,640.51
UMI  1.03 1.05 1.02 1.03 0.00 0.00 1.02 1.03 1,566,000 1,618.75
VNG  3.32 3.32 3.30 3.32 -0.02 -0.60 3.30 3.32 32,741 108.55
WIIK  2.54 2.54 2.48 2.48 -0.02 -0.80 2.46 2.48 4,236,709 10,675.51
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่