สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 12:55:12
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,135,357 38,962.12
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,622,972
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,782
ลดลง 785 5,371,133
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ETRON 6,975.61 -295.45 -4.06 86,186,522 1,474,879.24

เทคโนโลยี (TECH) >> ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
CCET  2.50 2.56 2.48 2.52 +0.02 +0.80 2.50 2.52 12,038,736 30,301.80
DELTA  530.00 540.00 512.00 528.00 -28.00 -5.04 526.00 528.00 766,921 403,000.44
HANA  55.75 57.00 55.50 55.75 +0.75 +1.36 55.75 56.00 8,388,761 471,244.25
KCE  57.00 59.00 57.00 57.75 +0.50 +0.87 57.50 57.75 4,378,977 253,584.88
METCO  200.00 201.00 200.00 201.00 0.00 0.00 200.00 202.00 1,704 341.54
NEX  5.45 5.60 5.30 5.45 -0.05 -0.91 5.45 5.50 7,519,732 41,046.77
SMT  4.66 4.74 4.64 4.70 +0.08 +1.73 4.68 4.70 2,560,920 12,049.81
SVI  5.80 6.15 5.40 5.45 -0.35 -6.03 5.45 5.50 45,283,271 261,834.15
TEAM  1.06 1.12 1.05 1.09 -0.01 -0.91 1.09 1.10 96,500 104.45
W  0.27 0.27 0.26 0.26 -0.01 -3.70 0.26 0.27 5,151,000 1,371.13
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่