สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 15:14:58
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,505.93 -6.90 -0.46 1,515.32 1,502.73 17,960,323 51,171.34
SET50 943.36 -7.66 -0.81 951.58 940.53 753,612 26,557.32
SET100 2,120.50 -13.95 -0.65 2,137.65 2,114.95 1,675,865 35,975.12
sSET 740.30 +4.20 +0.57 741.71 738.11 853,641 3,643.73
SETCLMV 990.65 +3.06 +0.31 997.18 988.10 700,094 15,995.85
SETHD 1,065.76 -8.80 -0.82 1,077.17 1,063.08 282,816 11,005.90
SETTHSI 956.07 -7.16 -0.74 964.60 953.32 1,284,591 27,885.90
SETWB 906.58 -0.50 -0.06 912.32 904.11 310,150 6,406.93
mai 358.59 +3.91 +1.10 358.82 355.70 476,450 1,144.75
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 638 8,372,871
ไม่เปลี่ยนแปลง 525 1,730,002
ลดลง 910 8,316,257
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FASHION 530.81 -0.34 -0.06 796,671 6,609.58

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  5.70 5.70 5.70 5.70 -0.10 -1.72 5.65 5.85 1,400 7.98
B52 <C> 0.34 0.34 0.33 0.33 -0.01 -2.94 0.33 0.34 279,969 93.80
BTNC  - - - - - - 13.00 15.40 1 0.01
CPH  - - - - - - 3.22 3.46 - -
CPL  1.15 1.18 1.15 1.18 +0.03 +2.61 1.16 1.18 6,000 7.06
ICC  - - - - - - 29.25 30.50 - -
NC  - - - - - - 9.50 10.00 - -
PAF  0.57 0.60 0.57 0.58 0.00 0.00 0.57 0.58 154,100 87.96
PDJ  1.48 1.48 1.42 1.45 -0.03 -2.03 1.44 1.45 44,901 65.00
PG  4.88 4.88 4.88 4.88 +0.04 +0.83 4.72 4.90 100 0.49
SABINA  19.60 19.80 19.50 19.70 0.00 0.00 19.60 19.70 302,900 5,945.17
SAWANG  - - - - - - 10.30 10.90 - -
SUC  33.50 33.50 33.50 33.50 0.00 0.00 33.50 33.75 1,000 33.50
TNL  17.10 17.10 17.10 17.10 0.00 0.00 16.30 19.70 1,000 17.10
TPCORP  9.70 9.70 9.70 9.70 -0.20 -2.02 9.75 10.10 100 0.97
TR  - - - - - - 29.00 29.25 - -
TTI  - - - - - - 18.80 19.90 - -
TTT  52.75 52.75 52.75 52.75 +0.25 +0.48 52.00 53.75 100 5.28
UPF  68.75 68.75 68.75 68.75 -0.25 -0.36 68.50 68.75 5,000 343.75
UT  15.20 15.20 15.20 15.20 0.00 0.00 15.20 16.00 100 1.52
WACOAL  - - - - - - 44.50 46.00 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่