สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
FASHION 738.45 -0.35 -0.05 11,778,045 287,533.58

สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP) >> แฟชั่น (FASHION)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AFC  9.15 9.15 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 3,300 30.20
BTNC  21.10 21.30 21.00 21.30 +0.20 +0.95 21.00 21.30 2,100 44.50
CPH  - - - - - - 5.65 5.90 - -
CPL  3.10 3.36 3.08 3.36 -0.02 -0.59 3.10 3.34 3,500 11.06
DIGI <C> 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.00 0.27 0.28 689,400 190.91
ICC  39.75 40.00 39.75 40.00 0.00 0.00 39.75 40.00 600 23.98
LTX  103.50 103.50 102.00 102.00 -2.00 -1.92 102.00 103.50 6,803 700.90
NC  15.20 15.20 15.20 15.20 +0.10 +0.66 15.10 15.40 122 1.77
PAF  0.90 0.93 0.90 0.91 +0.01 +1.11 0.91 0.92 1,234,205 1,135.44
PDJ  2.58 2.58 2.54 2.58 +0.04 +1.57 2.54 2.58 235,600 603.31
PG  7.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 6.95 7.00 2,100 14.70
SABINA  30.00 30.50 28.50 28.75 +0.25 +0.88 28.75 29.00 9,555,066 282,742.38
SAWANG  13.30 14.50 13.30 14.50 -0.20 -1.36 13.50 14.50 600 8.48
SUC  45.25 45.25 45.00 45.00 0.00 0.00 45.00 45.50 23,100 1,042.40
TNL  19.00 19.00 19.00 19.00 -0.40 -2.06 19.00 19.70 200 3.80
TPCORP  14.90 14.90 14.80 14.80 -0.10 -0.67 14.80 15.00 600 8.89
TR  48.00 48.00 47.75 48.00 0.00 0.00 48.00 48.25 16,400 787.18
TTI  27.25 29.00 26.75 29.00 0.00 0.00 26.75 - 400 11.15
TTL <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
TTTM  162.00 163.00 162.00 163.00 +5.00 +3.16 162.00 168.50 700 114.00
UPF  - - - - - - 67.75 71.75 249 18.04
UT  13.50 13.50 13.50 13.50 0.00 0.00 13.30 13.70 3,000 40.50
WACOAL  - - - - - - 45.50 46.00 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่