สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 5,921.74 +15.38 +0.26 131,602,268 2,472,412.82

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  21.00 21.00 20.90 21.00 0.00 0.00 20.90 21.00 1,800 37.70
BCH  20.10 20.40 19.80 20.20 +0.10 +0.50 20.10 20.20 14,319,031 287,881.41
BDMS  25.50 25.75 25.25 25.25 0.00 0.00 25.25 25.50 54,616,140 1,389,115.47
BH  179.50 182.50 179.50 182.00 +2.00 +1.11 181.50 182.00 2,841,963 515,796.24
CHG  2.78 2.80 2.74 2.76 0.00 0.00 2.74 2.76 46,159,374 127,665.31
CMR  3.20 3.20 3.16 3.16 -0.04 -1.25 3.16 3.18 73,800 234.92
EKH  5.70 5.75 5.65 5.75 +0.10 +1.77 5.70 5.75 606,600 3,476.58
KDH  95.00 95.00 95.00 95.00 +0.25 +0.26 95.00 95.75 3,000 285.00
LPH  6.25 6.25 6.05 6.10 -0.10 -1.61 6.10 6.15 2,121,600 13,020.07
M-CHAI  194.00 194.00 194.00 194.00 -1.00 -0.51 194.00 196.00 500 97.00
NEW  - - - - - - 65.00 74.00 - -
NTV  59.50 60.25 59.50 60.25 +0.50 +0.84 59.75 60.25 142,500 8,555.42
RAM  2,848.00 2,848.00 2,848.00 2,848.00 -10.00 -0.35 2,800.00 2,896.00 100 284.80
RJH  25.00 25.00 24.80 24.90 +0.20 +0.81 24.90 25.00 178,400 4,442.02
RPH  5.65 5.70 5.60 5.65 +0.05 +0.89 5.65 5.70 840,401 4,751.30
SKR  3.88 3.88 3.84 3.88 0.00 0.00 3.84 3.88 86,896 334.46
SVH  460.00 460.00 454.00 454.00 -6.00 -1.30 454.00 462.00 1,300 591.60
THG  31.50 32.50 31.50 32.00 +1.00 +3.23 32.00 32.25 3,081,624 99,063.38
VIBHA  2.48 2.48 2.44 2.48 +0.02 +0.81 2.46 2.48 5,992,109 14,812.30
VIH  7.90 7.95 7.85 7.95 +0.05 +0.63 7.90 7.95 83,630 658.05
WPH  2.76 2.78 2.74 2.74 0.00 0.00 2.74 2.76 448,400 1,231.51
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่