สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:53:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,506.63 -6.20 -0.41 1,515.32 1,505.02 15,580,143 46,042.16
SET50 943.55 -7.47 -0.79 951.58 942.02 692,680 24,073.26
SET100 2,121.07 -13.38 -0.63 2,137.65 2,118.08 1,553,355 32,662.28
sSET 740.76 +4.66 +0.63 741.68 738.11 665,151 3,072.29
SETCLMV 990.14 +2.55 +0.26 997.18 988.55 636,691 14,312.71
SETHD 1,065.15 -9.41 -0.88 1,077.17 1,064.06 259,455 9,983.67
SETTHSI 956.29 -6.94 -0.72 964.60 955.00 1,101,787 25,236.86
SETWB 905.92 -1.16 -0.13 912.32 904.62 280,494 5,864.74
mai 358.55 +3.87 +1.09 358.56 355.70 428,598 1,018.76
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 676 7,541,166
ไม่เปลี่ยนแปลง 516 1,695,199
ลดลง 858 6,765,271
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
HELTH 4,880.08 -10.66 -0.22 55,978,158 538,701.51

บริการ (SERVICE) >> การแพทย์ (HELTH)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AHC  14.10 14.30 14.00 14.00 +0.10 +0.72 14.00 14.10 7,900 110.94
BCH  14.60 14.70 14.50 14.60 -0.10 -0.68 14.60 14.70 5,968,608 86,916.08
BDMS  21.60 21.70 21.50 21.50 0.00 0.00 21.50 21.60 11,179,520 241,354.81
BH  128.00 128.00 125.50 126.00 -2.00 -1.56 125.50 126.00 663,299 83,985.63
CHG  2.54 2.62 2.54 2.60 +0.06 +2.36 2.58 2.60 29,529,487 76,356.79
CMR  1.81 1.83 1.80 1.82 +0.01 +0.55 1.81 1.82 32,200 58.30
EKH  5.15 5.15 5.05 5.10 -0.10 -1.92 5.05 5.10 1,348,132 6,889.52
KDH  - - - - - - 84.00 92.00 - -
LPH  4.44 4.48 4.44 4.46 -0.02 -0.45 4.46 4.48 175,200 780.36
M-CHAI  183.50 185.00 183.50 185.00 0.00 0.00 184.00 187.50 600 110.85
NEW  - - - - - - 49.00 53.00 - -
NTV  41.75 41.75 41.50 41.50 0.00 0.00 41.50 41.75 410 17.09
PR9  9.20 9.40 9.20 9.40 +0.20 +2.17 9.35 9.40 869,606 8,121.54
PRINC  4.22 4.22 4.14 4.16 0.00 0.00 4.14 4.16 1,114,105 4,653.49
RAM  141.00 141.50 141.00 141.50 0.00 0.00 141.00 141.50 11,200 1,584.70
RJH  25.25 25.50 24.70 24.90 -0.10 -0.40 24.80 24.90 331,707 8,298.61
RPH  5.30 5.35 5.25 5.35 +0.05 +0.94 5.30 5.35 213,900 1,134.19
SKR  6.45 6.55 6.45 6.45 -0.05 -0.77 6.40 6.45 48,700 314.46
SVH  400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 399.00 406.00 200 80.00
THG  26.50 26.75 26.50 26.75 0.00 0.00 26.50 26.75 106,358 2,834.19
VIBHA  1.83 1.83 1.81 1.82 0.00 0.00 1.81 1.82 3,470,421 6,315.67
VIH  7.30 7.35 7.25 7.25 0.00 0.00 7.25 7.30 665,405 4,846.18
WPH  1.85 1.85 1.83 1.84 0.00 0.00 1.83 1.84 62,900 115.11
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่