สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:32:52
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,511.17 -1.66 -0.11 1,515.32 1,506.19 13,670,014 40,599.32
SET50 947.23 -3.79 -0.40 951.58 943.70 609,449 21,033.20
SET100 2,128.84 -5.61 -0.26 2,137.65 2,121.18 1,387,634 28,907.80
sSET 741.39 +5.29 +0.72 741.54 738.11 611,632 2,695.30
SETCLMV 991.68 +4.09 +0.41 997.18 988.97 573,312 12,490.84
SETHD 1,070.29 -4.27 -0.40 1,077.17 1,065.76 219,880 8,436.14
SETTHSI 959.68 -3.55 -0.37 964.60 956.35 982,613 22,100.03
SETWB 908.12 +1.04 +0.11 912.32 905.47 238,832 5,175.06
mai 357.95 +3.27 +0.92 358.12 355.70 366,875 828.34
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 679 6,818,294
ไม่เปลี่ยนแปลง 546 1,436,219
ลดลง 798 5,777,302
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
ICT 137.61 -0.04 -0.03 121,346,213 1,071,308.14

เทคโนโลยี (TECH) >> เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ADVANC  176.00 177.00 176.00 176.50 0.00 0.00 176.00 176.50 1,283,075 226,483.75
AIT  18.50 18.50 18.20 18.40 0.00 0.00 18.30 18.40 104,350 1,914.53
ALT  3.28 3.32 3.26 3.32 +0.06 +1.84 3.30 3.32 1,205,308 3,974.71
BLISS <SP, NP, NC> - - - - - - - - - -
DIF  12.80 12.90 12.80 12.90 0.00 0.00 12.80 12.90 3,066,559 39,495.54
DTAC  33.00 33.25 33.00 33.25 +0.25 +0.76 33.00 33.25 441,086 14,589.94
FORTH  6.15 6.15 6.10 6.10 0.00 0.00 6.10 6.15 18,500 113.28
HUMAN  11.00 11.30 11.00 11.10 +0.10 +0.91 11.00 11.10 1,691,052 18,844.10
ILINK  4.82 4.90 4.82 4.86 +0.04 +0.83 4.86 4.88 576,300 2,805.68
INET  4.40 4.40 4.30 4.36 -0.12 -2.68 4.34 4.36 7,049,102 30,665.89
INTUCH  57.75 58.00 57.25 57.25 -0.50 -0.87 57.00 57.25 3,289,137 188,951.87
JAS  3.12 3.16 3.12 3.14 +0.02 +0.64 3.12 3.14 8,579,311 26,903.59
JASIF  9.75 9.75 9.70 9.70 0.00 0.00 9.70 9.75 2,229,302 21,653.71
JMART  22.30 22.70 22.30 22.60 +0.30 +1.35 22.60 22.70 4,144,342 93,398.43
JR  8.70 8.80 8.50 8.65 +0.05 +0.58 8.65 8.70 7,617,750 66,109.46
JTS  1.94 1.96 1.92 1.96 +0.02 +1.03 1.95 1.96 282,300 550.64
MFEC  5.00 5.05 4.98 5.00 +0.06 +1.21 5.00 5.05 705,408 3,542.27
MSC  6.65 6.65 6.65 6.65 0.00 0.00 6.60 6.65 4,200 27.93
PT  6.10 6.20 6.10 6.15 0.00 0.00 6.15 6.20 153,200 943.33
SAMART  6.75 6.75 6.65 6.70 +0.10 +1.52 6.65 6.70 24,564,992 164,550.37
SAMTEL  5.60 5.60 5.50 5.55 +0.05 +0.91 5.50 5.55 45,900 253.62
SDC  0.30 0.30 0.29 0.29 0.00 0.00 0.29 0.30 947,000 283.78
SIS  18.00 18.20 17.80 18.20 +0.30 +1.68 18.10 18.20 1,273,838 22,989.77
SVOA  1.35 1.38 1.35 1.36 -0.01 -0.73 1.35 1.37 1,331,100 1,813.97
SYMC  6.20 6.55 6.20 6.45 +0.10 +1.57 6.40 6.50 79,201 514.71
SYNEX  17.50 17.50 17.00 17.10 -0.20 -1.16 17.00 17.10 2,209,735 38,092.61
THCOM  8.90 9.00 8.85 8.90 -0.05 -0.56 8.85 8.90 1,687,633 15,034.70
TRUE  3.32 3.32 3.26 3.30 0.00 0.00 3.28 3.30 25,862,132 85,123.04
TWZ  0.08 0.09 0.08 0.08 0.00 0.00 0.07 0.08 20,903,100 1,672.25
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่