สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 56.88 -0.17 -0.30 16,538,696 73,664.22

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.54 1.55 1.53 1.53 -0.01 -0.65 1.52 1.53 455,200 699.64
ASEFA  4.76 4.78 4.72 4.78 +0.04 +0.84 4.76 4.78 283,000 1,346.15
CPT  1.98 2.00 1.97 1.98 +0.01 +0.51 1.97 1.98 6,109,078 12,111.08
CRANE  3.00 3.00 2.94 2.96 -0.04 -1.33 2.96 2.98 286,800 855.61
CTW  9.45 9.50 9.35 9.40 -0.10 -1.05 9.40 9.45 28,201 265.79
FMT  25.00 25.00 24.90 25.00 0.00 0.00 24.90 25.00 2,600 64.85
HTECH  7.25 7.30 6.95 7.00 -0.20 -2.78 6.95 7.00 5,989,700 42,298.80
KKC  1.67 1.69 1.65 1.65 -0.02 -1.20 1.65 1.66 107,900 178.57
PK  3.34 3.42 3.34 3.38 +0.06 +1.81 3.36 3.38 2,664,300 8,999.29
SNC  14.50 14.60 14.50 14.50 0.00 0.00 14.50 14.60 374,100 5,437.94
TCJ  5.75 6.05 5.70 5.85 +0.10 +1.74 5.85 6.00 237,717 1,405.79
VARO  7.20 7.20 7.20 7.20 +0.20 +2.86 7.00 7.30 100 0.72
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่