สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 13:39:28
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,201,333 39,072.01
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,633,879
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,426,089
สถานะตลาด Intermission
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
IMM 50.02 +0.39 +0.79 25,308,653 111,405.15

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร (IMM)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
ALLA  1.25 1.26 1.24 1.25 +0.01 +0.81 1.25 1.26 586,000 731.55
ASEFA  3.56 3.64 3.56 3.60 0.00 0.00 3.60 3.62 71,800 258.68
CPT  0.84 0.85 0.84 0.85 +0.01 +1.19 0.84 0.85 141,000 119.75
CRANE  1.53 1.55 1.53 1.54 +0.01 +0.65 1.53 1.54 988,800 1,526.85
CTW  6.95 7.00 6.95 7.00 +0.10 +1.45 6.95 7.00 21,500 150.46
FMT  - - - - - - 19.60 20.10 - -
HTECH  3.06 3.06 3.04 3.04 -0.02 -0.65 3.04 3.06 614,710 1,878.79
KKC  0.53 0.55 0.53 0.55 +0.01 +1.85 0.54 0.55 68,200 36.32
PK  1.58 1.59 1.58 1.58 0.00 0.00 1.57 1.58 1,800 2.84
SNC  12.30 12.50 12.30 12.40 0.00 0.00 12.40 12.50 59,207 734.31
STARK  4.62 4.72 4.60 4.64 +0.04 +0.87 4.62 4.64 22,753,245 105,958.17
TCJ  3.14 3.20 3.14 3.20 +0.02 +0.63 3.18 3.20 2,391 7.45
VARO  - - - - - - 3.64 3.90 - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่