สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:57:13
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,506.01 -6.82 -0.45 1,515.32 1,505.02 15,992,678 46,926.82
SET50 943.07 -7.95 -0.84 951.58 942.02 703,528 24,433.87
SET100 2,120.12 -14.33 -0.67 2,137.65 2,118.08 1,578,257 33,207.18
sSET 741.29 +5.19 +0.70 741.71 738.11 712,381 3,203.39
SETCLMV 990.78 +3.19 +0.32 997.18 988.55 649,405 14,608.18
SETHD 1,065.63 -8.93 -0.83 1,077.17 1,063.99 262,415 10,131.31
SETTHSI 956.22 -7.01 -0.73 964.60 955.00 1,139,948 25,670.24
SETWB 907.12 +0.04 +0.00 912.32 904.62 287,817 5,974.94
mai 358.63 +3.95 +1.11 358.81 355.70 434,936 1,034.21
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 665 7,722,247
ไม่เปลี่ยนแปลง 511 1,658,240
ลดลง 882 7,040,011
สถานะตลาด Open(II)
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
INSUR 12,556.35 +50.34 +0.40 25,581,277 322,843.59

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) >> ประกันภัยและประกันชีวิต (INSUR)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AYUD  33.50 33.50 33.00 33.00 0.00 0.00 33.25 33.50 1,120 37.00
BKI  269.00 271.00 269.00 271.00 +2.00 +0.74 269.00 271.00 28,491 7,664.24
BLA  23.60 24.30 23.50 24.30 +0.70 +2.97 24.20 24.30 4,824,927 115,755.92
BUI  - - - - - - 10.40 13.50 - -
CHARAN  - - - - - - 25.50 31.00 - -
INSURE  - - - - - - 37.25 44.00 - -
MTI  87.25 87.75 86.00 86.00 -0.50 -0.58 85.75 86.25 12,200 1,052.25
NKI  - - - - - - 44.75 46.75 - -
NSI  76.75 77.00 76.50 76.75 -0.25 -0.32 76.75 77.75 14,401 1,105.10
SMK  37.50 37.50 37.50 37.50 0.00 0.00 37.50 38.00 2,100 78.75
TGH  34.50 36.00 34.50 36.00 -0.25 -0.69 35.00 36.25 1,900 66.80
THRE  1.61 1.63 1.58 1.59 -0.02 -1.24 1.59 1.60 15,659,454 25,253.85
THREL  3.40 3.40 3.34 3.36 -0.02 -0.59 3.34 3.36 580,601 1,953.08
TIP  27.50 28.25 27.50 27.75 +0.25 +0.91 27.75 28.00 1,271,118 35,414.33
TQM  125.50 127.50 123.50 124.00 -1.50 -1.20 124.00 124.50 1,067,565 133,800.38
TSI <C> 0.27 0.28 0.27 0.27 -0.01 -3.57 0.27 0.28 2,090,100 564.33
TVI  4.16 4.22 4.16 4.22 -0.02 -0.47 4.16 4.22 28,000 116.99
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่