สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:21:43
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,249,386 39,148.44
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 674 6,637,154
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,470,867
สถานะตลาด Pre-Open2
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 45.04 -0.08 -0.18 42,170,066 270,431.32

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.30 4.30 4.30 4.30 -0.06 -1.38 4.30 4.32 100 0.43
AQUA  0.46 0.46 0.45 0.46 0.00 0.00 0.46 0.45 3,061,306 1,399.52
AS  7.40 7.80 7.40 7.65 +0.15 +2.00 7.65 ATO 13,772,557 105,090.10
BEC  7.75 7.95 7.75 7.90 +0.10 +1.28 7.90 ATO 2,343,968 18,402.91
FE  - - - - - - 162.00 192.00 - -
GPI  1.39 1.39 1.38 1.39 -0.01 -0.71 1.39 1.38 13,500 18.74
GRAMMY  9.10 9.10 9.10 9.10 -0.05 -0.55 9.10 9.30 100 0.91
JKN  8.15 8.35 8.10 8.25 +0.10 +1.23 8.30 8.25 7,111,013 58,286.68
MACO  0.68 0.69 0.68 0.68 0.00 0.00 0.67 0.68 3,021,300 2,071.76
MAJOR  19.10 19.30 18.80 18.80 -0.10 -0.53 19.40 ATO 845,190 16,123.97
MATCH  1.56 1.56 1.56 1.56 0.00 0.00 1.55 1.60 70,800 110.45
MATI  4.48 4.48 4.48 4.48 0.00 0.00 4.44 4.44 100 0.45
MCOT  4.00 4.00 3.96 4.00 0.00 0.00 4.00 4.00 71,600 285.22
MONO  2.30 2.34 2.28 2.30 +0.02 +0.88 2.28 ATO 2,084,800 4,829.40
MPIC  1.61 1.82 1.61 1.82 +0.03 +1.68 1.79 1.82 300 0.52
NMG <SP, C> - - - - - - - - - -
PLANB  6.50 6.55 6.45 6.45 -0.05 -0.77 ATO ATO 778,987 5,063.96
POST <C> - - - - - - 0.95 0.98 - -
PRAKIT  7.70 7.80 7.60 7.80 -0.10 -1.27 8.20 8.40 2,600 20.00
SE-ED  1.55 1.55 1.51 1.51 0.00 0.00 1.55 1.55 404 0.62
TBSP  - - - - - - 12.10 12.30 - -
TH  0.48 0.49 0.48 0.49 +0.01 +2.08 0.47 0.49 433,800 209.52
TKS  6.15 6.25 6.15 6.20 +0.05 +0.81 6.20 6.15 269,962 1,673.37
VGI  6.95 6.95 6.85 6.90 -0.05 -0.72 ATO ATO 5,207,248 35,927.06
WAVE  0.66 0.66 0.64 0.65 -0.01 -1.52 0.64 0.65 1,970,001 1,275.22
WORK  17.40 17.90 17.40 17.80 +0.10 +0.56 ATO ATO 1,110,430 19,640.52
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่