สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
MEDIA 56.65 +0.46 +0.82 222,265,636 1,517,107.65

บริการ (SERVICE) >> สื่อและสิ่งพิมพ์ (MEDIA)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
AMARIN  4.84 4.86 4.82 4.82 0.00 0.00 4.82 4.84 164,980 796.41
AQUA  0.49 0.50 0.48 0.48 0.00 0.00 0.48 0.49 29,052,000 14,198.90
AS <C> 1.22 1.30 1.15 1.15 -0.02 -1.71 1.15 1.18 13,533 15.64
BEC  7.05 7.40 7.05 7.30 +0.30 +4.29 7.25 7.30 39,302,240 285,044.20
EPCO  3.76 3.82 3.74 3.74 0.00 0.00 3.74 3.76 3,898,396 14,722.25
FE  - - - - - - 169.00 189.00 485 106.14
GPI  2.74 2.76 2.72 2.74 +0.02 +0.74 2.72 2.76 101,700 278.25
GRAMMY  8.10 8.10 7.95 8.00 -0.05 -0.62 8.00 8.05 41,200 329.16
MACO  1.90 1.95 1.89 1.93 +0.02 +1.05 1.93 1.94 16,164,600 31,243.02
MAJOR  24.80 25.00 24.60 24.70 -0.10 -0.40 24.70 24.80 1,250,128 30,931.67
MATCH  1.90 1.90 1.90 1.90 0.00 0.00 1.90 1.91 400 0.76
MATI  5.75 5.90 5.70 5.85 -0.10 -1.68 5.75 5.90 1,900 10.88
MCOT  9.30 9.30 9.15 9.15 0.00 0.00 9.15 9.20 67,400 619.50
MONO  2.34 2.40 2.32 2.36 +0.02 +0.85 2.34 2.36 12,250,358 28,898.44
MPIC <C> 1.60 1.62 1.60 1.62 +0.02 +1.25 1.60 1.62 174,300 280.83
NMG <SP> - - - - - - - - - -
PLANB  7.05 7.20 6.95 7.10 +0.15 +2.16 7.10 7.15 17,544,186 124,112.72
POST  3.00 3.00 2.62 2.62 0.00 0.00 2.62 2.86 2,500 6.97
PRAKIT  11.70 11.70 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 2,500 29.25
RS  20.90 21.40 20.80 21.20 +0.40 +1.92 21.00 21.20 15,237,175 320,859.11
SE-ED  3.10 3.10 3.02 3.10 0.00 0.00 3.04 3.10 17,450 53.27
SMM  0.88 0.90 0.88 0.88 0.00 0.00 0.88 0.89 94,300 83.44
SPORT <C> 0.39 0.40 0.39 0.40 0.00 0.00 0.38 0.40 24,300 9.60
TBSP  14.80 14.90 14.00 14.90 +0.90 +6.43 14.50 14.60 600 8.73
TH  0.71 0.72 0.70 0.71 -0.01 -1.39 0.71 0.73 82,600 58.60
TKS  11.30 11.50 11.20 11.30 +0.10 +0.89 11.30 11.40 2,756,391 31,269.94
TRITN  0.48 0.49 0.46 0.47 +0.01 +2.17 0.46 0.47 42,714,403 20,195.59
VGI  8.00 8.00 7.70 7.95 -0.05 -0.62 7.95 8.00 33,203,138 262,537.87
WAVE  2.58 2.60 2.58 2.58 0.00 0.00 2.54 2.58 17,900 46.23
WORK  42.00 44.00 42.00 43.25 +1.25 +2.98 43.00 43.25 8,084,573 350,360.30
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่