สรุปภาพรวมตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 22/09/2018 00:29:59
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,756.12 +4.01 +0.23 1,766.62 1,753.32 18,372,364 78,592.62
SET50 1,159.54 +2.23 +0.19 1,166.78 1,156.80 1,831,788 50,060.35
SET100 2,579.13 +6.64 +0.26 2,595.23 2,573.47 4,183,290 64,709.12
sSET 921.43 +0.88 +0.10 932.96 921.43 1,267,373 2,524.65
SETHD 1,328.93 +1.52 +0.11 1,336.28 1,325.03 864,143 22,213.45
SETCLMV 1,125.25 +2.13 +0.19 1,135.47 1,124.02 683,122 18,945.30
SETTHSI 1,116.26 +1.55 +0.14 1,123.11 1,114.13 906,494 34,310.50
mai 450.94 +0.63 +0.14 454.83 450.94 495,823 1,300.16
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 780 7,357,848
ไม่เปลี่ยนแปลง 515 3,749,623
ลดลง 819 7,627,955
สถานะตลาด Closed
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 1,459.60 -5.75 -0.39 47,993,956 2,996,226.55

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  52.00 52.25 51.50 52.00 +0.25 +0.48 52.00 52.25 22,601 1,174.81
CMAN  3.52 3.52 3.44 3.46 -0.02 -0.57 3.44 3.46 2,600,605 9,032.81
GC  5.10 5.20 5.10 5.20 +0.05 +0.97 5.15 5.20 190,800 983.92
GGC  11.70 11.90 11.70 11.70 0.00 0.00 11.70 11.80 2,032,300 23,947.40
GIFT  4.54 4.60 4.54 4.58 0.00 0.00 4.58 4.60 44,700 204.57
IVL  60.25 60.50 59.50 59.50 -0.25 -0.42 59.50 59.75 17,184,635 1,028,878.03
NFC  11.50 11.50 11.40 11.40 -0.10 -0.87 11.40 11.50 52,063 594.51
PATO  14.50 14.50 14.30 14.30 -0.10 -0.69 14.30 14.40 27,200 391.81
PMTA  14.20 14.20 14.00 14.00 -0.20 -1.41 14.00 14.20 2,700 38.14
PTTGC  81.75 82.50 81.25 81.25 0.00 0.00 81.00 81.50 22,690,712 1,852,169.26
SUTHA  4.32 4.34 4.30 4.32 0.00 0.00 4.32 4.34 98,100 424.03
TCCC  35.50 35.50 34.75 35.00 0.00 0.00 35.00 35.25 14,612 511.85
TPA  6.80 6.80 6.60 6.70 +0.05 +0.75 6.60 6.75 7,101 47.39
UP  28.25 28.25 28.25 28.25 +3.00 +11.88 25.50 27.25 101 2.86
VNT  26.75 26.75 25.00 25.25 -1.50 -5.61 25.00 25.25 3,025,670 77,820.60
WG  - - - - - - 157.00 178.00 - -
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่