สรุปภาพรวมตลาด
หน้าแรก > หุ้น > สรุปภาวะตลาด
สรุปภาพรวมตลาด
ข้อมูลล่าสุด 27/01/2021 14:05:17
ข้อมูลการซื้อขายจะถูกปรับปรุงจากข้อมูลสิ้นวันที่เป็นค่าทางการประมาณ 18:30 น.
  ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
('000 หุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET 1,512.85 +0.02 +0.00 1,515.32 1,506.19 13,226,371 39,120.19
SET50 948.80 -2.22 -0.23 951.58 943.70 590,083 20,131.01
SET100 2,131.84 -2.61 -0.12 2,137.65 2,121.18 1,347,910 27,734.44
sSET 741.19 +5.09 +0.69 741.40 738.11 599,994 2,611.34
SETCLMV 992.76 +5.17 +0.52 997.18 988.97 557,182 11,968.99
SETHD 1,072.27 -2.29 -0.21 1,077.17 1,065.76 207,385 7,871.04
SETTHSI 961.53 -1.70 -0.18 964.60 956.35 953,122 21,112.98
SETWB 910.15 +3.07 +0.34 912.32 905.47 230,963 4,978.45
mai 357.42 +2.74 +0.77 357.88 355.70 346,158 765.39
 
* แสดงผลรวมภาวะตลาดของ SET และ mai
  หลักทรัพย์ * ปริมาณ *
('000 หุ้น)
เพิ่มขึ้น 673 6,634,753
ไม่เปลี่ยนแปลง 550 1,483,896
ลดลง 785 5,450,252
สถานะตลาด Pre-Open2
หมายเหตุ:  ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม

Go
Go
Go
กลุ่ม/หมวดอุตสาหกรรม ล่าสุด เปลี่ยนแปลง %เปลี่ยนแปลง ปริมาณ(หุ้น) มูลค่า('000 บาท)
PETRO 1,064.65 -7.90 -0.74 16,141,788 581,316.04

สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS) >> ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO)

หลักทรัพย์ เปิด สูงสุด ต่ำสุด ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
เสนอ
ซื้อ
เสนอ
ขาย
ปริมาณ
(หุ้น)
มูลค่า
('000 บาท)
BCT  - - - - - - 42.50 43.00 - -
CMAN  1.57 1.57 1.56 1.57 +0.02 +1.29 1.57 1.57 140,500 220.04
GC  6.00 6.05 5.95 6.05 +0.05 +0.83 6.05 6.05 362,900 2,181.66
GGC  9.55 9.85 9.45 9.75 +0.20 +2.09 9.75 ATO 899,201 8,796.30
GIFT  1.99 2.00 1.99 1.99 -0.01 -0.50 1.99 2.00 20,500 40.80
IVL  38.25 38.50 37.50 37.75 -0.50 -1.31 ATO ATO 11,282,622 427,364.72
NFC  3.36 3.42 3.02 3.30 -0.06 -1.79 3.24 3.30 6,500 20.92
PATO  10.10 10.20 10.00 10.10 0.00 0.00 10.00 10.20 39,100 396.41
PMTA  10.00 10.00 10.00 10.00 -0.20 -1.96 9.80 10.00 700 7.00
PTTGC  62.50 62.75 62.25 62.50 -0.25 -0.40 ATO ATO 1,674,689 104,680.42
SUTHA  3.96 3.96 3.92 3.94 -0.02 -0.51 3.92 3.94 29,700 117.54
TCCC  28.50 28.75 28.50 28.50 0.00 0.00 28.50 28.75 5,700 162.60
TPA  5.60 5.75 5.55 5.75 +0.05 +0.88 5.55 5.75 2,600 14.61
UAC  4.18 4.22 4.16 4.20 +0.08 +1.94 4.20 4.20 657,350 2,755.39
UP  15.10 15.10 15.10 15.10 -1.40 -8.48 15.80 17.00 1,800 27.18
VNT  34.25 34.50 33.75 33.75 -0.50 -1.46 33.75 34.00 1,017,926 34,530.45
YCI <SP, NC> - - - - - - - - - -
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่